PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Příklady dobré praxe a teorie z nizozemského vysokého školství - ANL500062
Anglický název: Examples of good practice and theory in Dutch higher education
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (19.09.2019)
Nizozemské univerzity jsou nám v českém prostředí často dávány za příklad. Odpovídá ale jejich obraz, tradovaný na základě ratingů, realitě? V semináři budeme analyzovat debaty, které řeší samo nizozemské vysoké školství. Jaké změny ve vysokoškolské politice prosazuje současná vláda? Proč nad univerzitními městy vlají červené vlajky a pedagogové stávkují? Jak se univerzity vypořádávají s porušováním etiky vědecké práce a jak naopak oceňují kvalitní výuku? Jak komunikují s veřejností, jak se studenty a jak přistupují k personální politice? Jsou tyto příklady dobré (ale třeba i špatné) praxe přenositelné do českého prostředí a jak? V semináři se naučíme hledat a číst primární prameny k tématu, budeme připravovat miniprojekty, debatovat s hosty, vyzkoušíme hru na posílení akademické integrity a také otestujeme systém Turnitin, který od ZS 2019/2020 UK zavádí pro kontrolu kvalifikačních prací. Předmět je otevřen studentům všech oborů a stupňů studia a vyžaduje základní znalosti angličtiny nebo nizozemštiny.

1) Koho zajímá, jestli jsme padesátí, nebo stí? – rankingy a zacházení s nimi
2) Jakým jazykem má mluvit psycholog? – nizozemské univerzity a internacionalizace
3) WOinActie – univerzity a politika ve sporu o vysoké školství
4) Podvodník jako celebrita? Diekstra, Stapel, Van den Boom – etika vědecké práce
5) Turnitin – akademické prostředí a outsourcing
6) Docent van het jaar – detekce a podpora kvalitní vysokoškolské výuky
7) Evans vs. univerzita Leiden – kultury personální politiky v akademickém prostředí
8) I didn´t fly – univerzity a trvalá udržitelnost
9) Na výuku literatury si Poláka nenajmete – krize oboru a cesta z ní
10) Debata s hostem
11) Debata s hostem
12) Herní metody ve výchově k akademické integritě

Předmět je ukončen zápočtem, udělovaným za splnění průběžných úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK