Diplomový seminář - ANL500050
Anglický název: Methodology of Thesis Writing
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: nizozemština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce - nizozemština
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (07.05.2020)

Podmínkou pro udělení zápočtu je průběžné plnění písemných úkolů a aktivní účast na hodinách.

Podmínky v modu distanční výuky zůstávají stejné.