PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Syntax, sémantika a pragmatika nizozemské věty - ANL500041
Anglický název: Syntax, semantics and pragmatics of Dutch sentence
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: nizozemština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Jan Pekelder, Dr.
Vyučující: prof. Jan Pekelder, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK