PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Textová lingvistika (NIZ) - ANL500018
Anglický název: Text Linguistics (Dutch)
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Jan Pekelder, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (19.09.2015)

Appel, R. et al: Taal en Taalwetenschap.Appel. 2002.
René Dirven, Marjolyn Verspoor Cognitieve inleiding tot taal en taalwetenschap. 1999.
Calcar, W.I.M. van: Theorie en praktijk van taalbeschouwing. 1987.

Houet, Henriette, Teeling, Elsbeth: Overtuigende advies- en beleidsrapporten. 2002.
Meuris, Patrick: Vormen van verklaren. 2002.
Renkema, Jan: Tekst en uitleg. Een inleiding in de tekstwetenschap. 1987.
Renkema, Jan: Schwijfwijzer. 2005.
Tervoort, Bernard. Wetenschap & taal: een nieuwe reeks benaderingen van het verschijnsel taal. 1979
ZIMA, Jaroslav. Expresivita slova v současné češtině. Studie lexikologická a stylistická. Praha : Nakladatelství
ČSAV, 1961.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (19.09.2015)

Předmětem přednášek s kontaktem, zaměřených na textovou rovinu jazykového projevu, jsou následující témata:
1. Text a textová lingvistika
2. Dějiny a cíle textové lingvistiky
3. Text v textové lingvistice
4. Definice textu
5. Textualita
2.1. Koheze
2.2. Koherence
2.3. Intencie
2.4. Akceptabilita
2.5. Informativnost
2.6. Situativnost
2.7. Intertextualita
1. Téma a struktura textu
3.1. Mikro- a makrostruktúry
3.2. Téma - réma
3.3. Lokální analýza textu
3.4. Globální analýza textu
1. Porozumění textu
4.1. Paměť, horizont, vědomosti
4.2. Komponenty a modely porozumění textu
4.3. Interference
1. Žánry textu
5.1. Diverzita textů

5.2. Klasifike žánrů textů

5.3. Mluvené a psané texty
1. Pragmatické aspekty textu
6.1. Pragmatika
6.2. Jazyk jako interakce
6.3. Text a instituce
1. Translatologické aspekty textu
7.1. Překladatelská analýza a interpretace textu
7.2. Druhy textů a žánre překladu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK