PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nizozemská a vlámská literatura po r. 1990 - ANL500014
Anglický název: Dutch and Flemish Literature after 1990
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: nizozemština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. Yves T`Sjoen
Vyučující: Dr. Yves T`Sjoen
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (07.02.2017)
Tento kurz sleduje základní vývojové tendence nizozemské a vlámské literatury na přelomu tisíciletí. Prohlubují se základní znalosti tohoto období nabyté v bakalářském studiu. Student se má důkladně zorientovat v odborné literatuře, která teprve postupně vzniká, má být schopen samostatně sledovat vývoj v literárních časopisech a dalších médiích, bezvadně porozumět literárním recenzím a umět je analyzovat.
Vedle toho je student schopen analýzy konkrétních primárních literárních děl, která čte v rámci domácí přípravy. Součástí kurzu je analýza jednoho, dosud málo popsaného díla, které je zároveň rozebráno z hlediska příslušnosti k současným literárním proudům a/nebo z hlediska recepce v odborném a populárním tisku.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (07.02.2017)

·         Anbeek, Ton, “Aanval en afstandelijkheid. Een vergelijking tussen Nederlandse en Amerikaanse romans”. In: Joost Zwagerman (red.): De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays. Amsterdam: Prometheus 2008, p. 855-861.

·         Bel, Jacqueline en Vaessens, Thomas (red.), Schrijvende vrouwen. Een kleine literatuurgeschiedenis van de Lage Landen 1880-2010. Amsterdam University Press 2010.

·         Brems, Hugo: Altijd weer vogels die nesten beginnen. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus, 2006.

·         Fortuin, Arjen, “De Belgen zijn beter. De compromisloze energie van Dimitri Verhulst, Annelies Verbeke en andere Vlamingen”. In: NRC Handelsblad. Een selectie uit Boekenbijlage 2006, p. 16-17.

·         Hulle, Jooris van, Wilde inkt en ambrozijn. Vlaams proza in de jaren negentig. Leuven: Davidsfonds/Clauwaert 1997.

·         Joosten, J. – Vervaeck, Th., Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt 2003.

·         Leyman, Dirk, “Tussen cocon en barricade. Vlaamse schrijvers als opiniemakers”. In: Ons Erfdeel, november 2008, p. 18-25.

·         Musschoot, Anne Marie, “Postmodernisme in de Nederlandse letterkunde”. 1994. Op: http://www.dbnl.org/tekst/muss002post01_01/muss002post01_01_0001.php

·         Schouten, Rob, “Niet voor ouders, mandarijnen en andere sufbubbels. Nieuw proza in de jaren negentig”. In: Ons Erfdeel, nr. 1, 1997, p. 61-73.

·         Vaessens, Thomas, De revanche van de roman. Literatuur, autoriteit en engagement. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt 2009.

·         Vervaeck, Bart, Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt 2007.

·         Zwagerman, Joost, “Waarom zijn Nederlandse schrijvers toch zo bang voor de actualiteit? Tegen de literaire quarantaine”. In: NRC Handelsblad, 17 februari 2006.

·         www.literatuurgeschiedenis.nl

·         “Terug naar de wereld: proza 1990-2009. ” Op: http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/20ste/literatuurgeschiedenis/lg20015.html

·         “Alles is tekst: twee soorten postmodernisme.” Op: http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/20ste/literatuurgeschiedenis/lg20014.html

·         “Giphart en Van Royen: literatuur en massacultuur.” Op: http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/20ste/literatuurgeschiedenis/lg20017.html

 

·         Buelens, Geert, Oneigenlijk gebruik. Over de betekenis van poëzie. Nijmegen: Uigeverij Vantilt 2008.

·         Buikema, R. – Meijer, M. (red.), Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1980-2002. Den Haag: Sdu Uitgevers 2004.

·         Joosten, Jos, Onttachtiging. Essays over eigentijdse poëzie en poëziekritiek. Nijmegen: Uigeverij Vantilt 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (07.02.2017)

1.      Inleiding

2.      Literatuur na 1990. 

3.      Generatie Nix 

4.      Autobiografische romans 

5.      Postmodernisme 

6.      Straatrumoer, tegen de literaire quarantaine 

7.      Engagement 

8.      “Het verdriet van België” 

9.      Historische romans 

10.  Reisliteratuur 

11.  Familieroman 

12.  Poëzie 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK