PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vývoj nizozemštiny - ANL500001
Anglický název: Historical linguistics of Dutch language
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Jan Pekelder, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (18.09.2015)

Povinná literatura:
VAN DER HORST, J. & F. MARSCHALL (1999), Korte geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam, Nijgh en
Van Ditmar.
DE VRIES, J.W. & R. WILLEMYNS (2003), Het verhaal van een taal. Amsterdam, Prometheus.
Doporuèená literatura:
JANSEN, G. & A. MARYNISSEN (2003), Het Nederlands vroeger en nu. Leuven-Leusden, Acco.
VAN DER WAL, M. (1992), Geschiedenis van het Nederlands. Utrecht, Het Spectrum.
VAN DER WAL, M. (1995), De moedertaal centraal: standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650.
Den Haag, SDU.
VAN DEN TOORN, M.C. et al. (1997), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam, UAP.
WILLEMYNS, R. & W. DANIELS (2003), Het verhaal van het Vlaams. Antwerpen-Utracht, Standaarduitgeverij-Het
Spectrum.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK