PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vývoj nizozemštiny - ANL300147
Anglický název: History of the Dutch Language
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
zimní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět začíná v LS a pokračuje v ZS násl. ak. roku
Garant: prof. Jan Pekelder, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)
Historicko-lingvistický kurs. Cílem je seznámení s fázemi vývoje nizozemštiny a jejích variet. Pozornost je soustředěna na interní vývoj nizozemštiny, hláskové změny, změny v systému morfologie a syntaxe. Konstantnost a variabilita v jazyce. Pojetí jazykových změn, příčiny, šíření, akceptace jazykovým společenstvím. Vývoj jednotlivých subsystémů.
Důraz na vývojové tendence ve spisovné nizozemštině ve 20. století.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)

C. van Bree, Historische grammatica van het Nederlands (Foris Publications, Dordrecht, 1987).

C. van Bree, Historische taalkunde (Acco, Leuven/Amersfoort, 1990).

J. de Vries, R. Willemyns & P. Burger, Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands (Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 1993).

J. van der Horst & K. van der Horst, Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw (Sdu Uitgevers, Den Haag, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1999).

M. van den Toorn, W. Pijnenburg, J. van Leuvensteijn & J. van der Horst, Geschiedenis van de Nederlandse taal (Amsterdam University Press, Amsterdam 1997).

M. van der Wal, Geschiedenis van het Nederlands (Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 1994).

P. Burger & J. de Jong (red.), Taalboek van de eeuw (Sdu Uitgevers, Den Haag, Standaard Uitgeverij, Antwerpen).

De Vooys: Geschiedenis van de Nederlandse taal, Antwerpen, 1952.

Hellinga,W. Historische taalkunde. Amsterdam 1968.

Kruizinga E.: Het Nederlands van nu, Amsterdam 1938.

Bos. W.: Wat een taal . Amsterdam 1985

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK