PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Taalverwerving Nederlands IV - ANL200124
Anglický název: Dutch Language Practice IV
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: nizozemština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jesse Ultzen
Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Mgr. Jesse Ultzen
Anotace
Předpokladem je důkladná znalost hovorové a spisovné nizozemštiny. Cílem semináře je zdokonalit znalosti studenta v používání jazyka a upevnit jeho schopnosti v samostatném písemném a ústním projevu v cílovém jazyku. Během výuky je prostor pro probrání vybraných konverzačních témat z různých oblastí praktického jazyka. Studenti mohou volit konverzační okruhy podle vlastního zájmu.
Po absolvování všech tří praktických jazykových kurzů by měl student ovládat jazyk na úrovni B2 dle Evropeského referenčního rámce pro jazyky.
Poslední úprava: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (28.02.2020)
Literatura

Dumon Tak, A. M., Fontein, A. M., Palenstein, L. H. M.,van : Help! Een cursus Nederlands voor anderstaligen - Zal ik u even helpen? 3 Utrecht, NCB 2002.

Fontein, A.M., Pescher-ter Meer,A.: Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Utrecht, NCB 1985.

Baalen, CH., van: Taal in zaken. Zakelijk Nederlands voor anderstaligen, Utrecht, NCB 2003.

Florijn, A. F., Lalleman, J.,Maureau, J.H.: De Regels van het Nederlands, Grammatica + Werkboek, Groningen, Wolters-Noordhoff 1994.

Florijn, A. F.,Maureau, J.H.: Deskundigen over hun werk, Leiden 1990

Devos, R., e.a.: Vanzelfsprekend, Leuven 1996

Doplňkové texty.

Poslední úprava: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (28.02.2020)
Požadavky ke zkoušce

Huiswerk, aanwezigheid en twee toetsen.

Poslední úprava: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (28.02.2020)
Sylabus

1. Společenská tématika: Jídlo, vaření, zvyky a zvyklosti. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: slovesa s odlučitelnou předponou, inverze, člen.

2. Společenská tématika: Klima, klimatologické změny. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: přirovnání, věty účelové, irrealis.

3. Společenská tématika: Doprava, technické aspekty transportu. Konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika:slovesa vyjadřující pohyb, spojky a příslovce, procvičení zájmena ?er?.

4. Společenská tématika: Životní prostředí a jeho problematika. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti.Gramatika: vztažné zájmeno, množné číslo (výjimky), flexe přídavného jména. Frazeologie.

5. Společenská tématika: Ekonomie, tržní mechanismus, finančně-ekonomická terminologie. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti.Gramatika: nepřímé otázky, slovosled věty vedlejší.

6. Společenská tématika: Práce, pracovní morálka, volný čas, podnikání. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti.Gramatika: Neurčitá číslovka, neurčité zájmeno. Odvozování podstatných jmen.

7. Společenská tématika: Relaxace, zábava, odpočinek. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti Gramatika: Adverbiální zájmeno er, frazeologické obraty. Přivlastňovací zájmeno. Vytvoření tzv. memo..

8. Společenská tématika: Sport. Televize a noviny. Sport a společnost. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: zástupný podmět. Ukazovací zájmeno jako zástupný podmět.

9. Společenská tématika: Technika. Informatika. High-tech. Následky technizace společnosti. Gramatika: zvratné zájmeno. Spojky a příslovce. Esej o vlivu automatizace na společnost. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti.

10. Společenská tématika: Zdraví. Zdravotnictví. Znalosti o lidském těle. Somatické frazeologizmy. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: irrealis (zou-zouden). Člen. Opakování stupňování.

11. Společenská tématika: Školství, výuka, mládež. Kvalita školství. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: trpný rod, přídavné jméno, prepozice.

12. Společenská tématika: Závislost. Příznaky závislosti. Způsoby závislosti. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: dvojí infinitiv v perfektu.

13. Společenská tématika: Policie. Společnost a zákon. Bezpráví. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: používání perfektu, imperfektu a plusquamperfektu, kontrastivní pohled čeština-nizozemština.

Poslední úprava: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (28.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK