PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Reálie nizozemské jazykové oblasti - ANL200115
Anglický název: Culture of the Dutch Speaking Area
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D.
Záměnnost : ANL100010, ANL200008
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D. (21.09.2023)
Předmět studenty seznámí s reáliemi zemí, kde se mluví nizozemsky. Studenti získají znalosti zeměpisu, demografie (včetně vlivu migrace), státního zřízení, politického a hospodářského systému těchto zemí. Důraz bude kladen na sledování současného dění v oblasti a srovnání shod a rozdílů v obou hlavních oblastech, tj. Nizozemsku a Belgii (zejména její vlámské části). Dobrá znalost kulturních a hospodářských reálií oblasti přispěje k hlubšímu pochopení problematiky, odrážející se mimo jiné v literární a jiné kulturní produkci. Krátce bude také představena Surinamská republika a nastíněna problematika migrace mezi Surinamem a Nizozemskem.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D. (21.09.2023)

Besamusca, B. – Verheul, J.:  Discovering the Dutch. On Culture and Society of the Netherlands. AUP 2014. Online access.

Cock, de-Buning, A. – Verheijen, L.: Nederland in kort bestek. Ministerie van buitenlandse zaken 1987.

Dematons, C., Nederland. Lemniscaat 2013.

Dirks, B.: België bestaat. Bert Bakker 2008.

Eppink. D.J.: Vreemde buren. Over politiek in Nederland en Vlaanderen. Contact 1998.

Gathier, M. Welkom in Nederland. Kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het inburgeringsexamen. Coutinho, 2015.

Hauwermeiren, P. van – Simonis, F.: Waar Nederlands de voertaal is. Nederland- en Vlaanderenkunde. J. Van In 1993.

Istendael, G. Van: Belgický labyrint. Cinemax 1998

Istendael, G. Van: Moje Nizozemsko. Lidové noviny 2007.

Janssens, G. – Vannisselroy, H.J.: Retour Amsterdam – Brussel. Nederland en Vlaanderen in thema´s. Wolters-Noordhoff 1990.

Mak, G.: Malé dějiny Amsterodamu. Cinemax 1998.

Mak. G.: V Evropě. Cesty po dvacátém století. Barrister a Principal 2012.

Oostrom, F. van: The Netherlands in a Nutshell. AUP 2015.

Snoek, K.: Nederland leren kennen. Wolters-Noordhoff 1994.

Toorn, van der-Schutte, J.: Zo zijn onze manieren. Nederlandkunde voor buitenlanders. Geografie Cultuur Gewoonten. Auctor 1994.

Vries, A. de. Vlaanderen, een culturele geschiedenis. Horizon, 2016.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D. (21.09.2023)

aktivní účast (75%), domácí příprava, 2 písemné testy (v průběhu a v posledním týdnu semestru)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D. (21.09.2023)

 Úvod, obecná charakteristika Nizozemska a Belgie (Vlámska)

 Geografie (krajina, klima, příroda, boj s vodou, oblasti, provincie)

 Demografie a topografie (obyvatelstvo, náboženská situace, migrace, významná města)

 Státní zřízení, politická situace, politické strany

 Školství a věda

 Média

 Kultura

 Státní svátky, zvyky, obyčeje, tradice

 Každodenní život

 Obecná charakteristika Surinamu - geografie, demografie, migrace, politická situace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK