PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny nizozemské jazykové oblasti - ANL200114
Anglický název: History of the Dutch Speaking Area
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Iveta Coufalová, Ph.D.
Záměnnost : ANL100010, ANL200008
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (18.02.2021)
Cílem kurzu je naučit se přemýšlet o dějinách historiografickými metodami a seznámit se s tím, jak se to dělá v nizozemsky mluvících zemích. Kurz je postaven na pojetí historie jako „pomocné vědy nederlandistické“, tj. soustředí se na rozvoj dovedností a nápadů využitelných pro další studijní a akademickou kariéru v oboru. Spíše než na fakta se zaměřuje na historický původ klíčových společensko-politických témat, historickou kulturu a roli dějin ve veřejném prostoru. Na jednotlivých tématech zároveň představuje možné historiografické perspektivy (public history, nové kulturní dějiny, gender a postcolonial studies). Po absolvování kurzu by měl být budoucí nederlandista schopen pracovat na akademicko-uživatelské úrovni s primárními prameny a sekundární literaturou, kriticky vyhledávat a vyhodnocovat informace k historickým tématům (např. pro účely překladu nebo publicistické činnosti) a vědět, s jakou představou o dějinách je možné počítat u nizozemských politiků, filmařů a školáků.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (18.02.2021)

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je aktivní účast na hodinách, vypracování krátké eseje k některému z probíraných témat a účast na závěrečné projektové hodině.

Podmínky v modu distanční výuky zůstávají stejné, pouze probíhají online.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK