PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Taalverwerving Nederlands I - ANL200111
Anglický název: Dutch Language Practice I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: nizozemština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jesse Ultzen
Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Mgr. Jesse Ultzen
Anotace -
Poslední úprava: Twan Zegers, M.A., M.A., M.A. (22.07.2022)
V tomto kurzu si studenti osvojí základy nizozemské gramatiky a získají první slovní zásobu.

Cílem, kterého má být dosaženo, je zvládnutí nizozemského jazyka na úrovni A1 podle společného evropského referenčního rámce.

Na konci kurzu by studenti měli být schopni porozumět a používat známé každodenní výrazy a základní fráze zaměřené na uspokojování konkrétních potřeb.

Měly by se také umět představit ostatním a klást a odpovídat na otázky týkající se osobních údajů, jako je místo, kde žijí, lidé, které znají, a věci, které vlastní.

Jejich aktivní slovní zásoba by se měla pohybovat kolem 500 slov a pasivní slovní zásoba kolem 1000 slov.
Literatura -
Poslední úprava: Twan Zegers, M.A., M.A., M.A. (22.07.2022)

Používáme metodu Contact! Nederlands voor anderstaligen, deel 1. Kromě toho využíváme další metody, jako je Zichtbaar Nederlands, autentické příklady a různé online zdroje. Studenti dostávají studijní materiály od svých učitelů a nemusí pro jejich získání sami nic dělat. 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Twan Zegers, M.A., M.A., M.A. (22.07.2022)

Předmět je hodnocen na základě tří kritérií: 1. účast v hodinách a domácí úkoly; 2. písemný test; 3. ústní zkouška. Každá část hodnocení má stejnou váhu a každé kritérium musí být uspokojivě splněno. Kritéria hodnocení naleznete v popisu kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK