Lingvistický proseminář - ANL200110
Anglický název: Linguistic Proseminar
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Vyučující: Mgr. Barbora Genserová
Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (28.01.2021)

Od studentů se očekává aktivní zapojení do výuky, vypracování pracovních listů během hodiny a čtení zadané literatury (pokud bude zadána). Kurz bude zakončen prezentací vlastní výzkumné otázky.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (28.01.2021)

Pro účast na kurzu je nutná pracovní znalost angličtiny. Znalost nizozemštiny není vyžadována, ale je výhodou. Kurz je otevřen všem zájemcům, kteří absolvovali libovolný úvodní kurz do studia jazykovědy.