Reálie nizozemské jazykové oblasti - ANL200055
Anglický název: Culture of the Dutch Speaking Area
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANL100054
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (30.10.2019)
Předmět seznamuje studenty s vybranými otázkami kultur Nizozemska a Vlámska. Vychází z aktuálních debat vedených v Nizozemsku/Vlámsku a z reflexe mediálního obrazu těchto kultur v českých a světových médiích. Studenti se v jeho rámci seznamují s hlavními společenskými otázkami formulovanými v nizozemskojazyčném prostoru, učí se sledovat konkrétní politiky a debaty o nich, vyhledávat prameny a informace a kriticky je hodnotit.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (30.10.2019)

DISCOVERING the Dutch. On Culture and Society of the Netherlands, ed. Emmeline Besamusca, Jaap Verheul, Amsterdam 2014.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (30.10.2019)

Zápočet je udělován za aktivní účast na hodině, plnění průběžných úkolů a vypracování skupinového projektu v rámci závěrečné projektové hodiny.