Analýza a interpretace nizozemského odborného textu - ANL200022
Anglický název: Analysis and Interpretation of Dutch Technical Texts
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANL100025
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Mgr. Marcel Ištván, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (27.06.2009)
Na bázi základních lingvistických znalostí se posluchač seznamuje s charakteristickými rysy odborné komunikace, s odbornými styly a žánry vědecké, odborné a popularizační literatury. Dalším předmětem analýzy jsou mediálními texty. Analýzou mikro- a makrorovin textu sleduje jeho vnější i latentní složky, dešifruje významy a funkce textu. Dalším cílem je prohlubovat rešeršní kompetenci studenta.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (27.06.2009)
Povinná literatura:

Baalen, CH.van, Beheydt, L., Kalsbeek, A., van: Cultuur in taal. NCB Utrecht 2003.

Temmerman, R.: Taaaltechnologie. Brussel 1999.

www.ned.univie.ac.at/zakelijkNederlands

Broeck, R. van den, Lefevre, A.: Uitnoding tot de vertaatwetenschap, Muiderberg 1979.

Gromová, E., Rakšányiová, J.: Translatologické refelxie. Bratislava Book & Book 2005.

Aktuální nizozemské texty

Doporučená literatura:

Krijtová, O.: Pozvání k překladatelské praxi. Praha 1996.

Leuwen-Zwart, K.M. van, Vertaalwetenschap: ontwikkelingen en perspectieven. Muiderberg 1992

Levý, J.: Umění překladu. Praha 1963.

Rakšányiová, J.: Preklad ako interkultúrna komunikácia. Bratislava Anapres 2005.

Vandeweghe, W.: Duoteksten. Inleiding tot vertaling en vertaalstudie. Gent 2005.

Haeringen, C. B., van: Nederlands tussen Duits en Engels. Den Haag, 1975

Devos, R., e.a.: Nederlands, Frans, Engels in contrast. Leuven, 1992

Pardoen, J. A.: Interpretatiestructuur. Amsterdam 1998

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (27.06.2009)

1. Odborná komunikace

2. Odborný styl

3. Text z hlediska textové lingvistiky

4. Téma a struktura textu

5. Reference v textu

6. Terminologická složka odborného textu

7. Žánry odborných textů

8. Zásady práce s lexikografickými pomůckami