PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Gramatická cvičení III - syntax - ANL200021
Anglický název: Grammar Exercises III - Syntax
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANL100024
Garant: PhDr. Zdeňka Hrnčířová
prof. Jan Pekelder, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)
Předmět je koncipován jako praktický doplněk předmětů Syntax I a II. Seminář systematicky procvičuje jednotlivé kategorie s cílem prohloubit a upevnit znalosti získané na přednáškách. Pozornost je zvláště věnována písemnému projevu a otázkám slovesledu v nizozemské větě. Cílem je aktivní jazykový projev na úrovni stupně B2+ dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je především kladen na: praktickou syntaktickou analýzu různých typů textů a variabilnost slovosledu.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)
Základní studijní literatura:

Luif, J.: In verband met de zin. Oefeningen. Amsterdam University Press, 1998

Kuiken, F., Vedder, I.: Regelrecht I. Amsterdam, 1992

Kuiken, F., Vedder, I.: Regelrecht II. Amsterdam, 1994

Bouman, D.,e.a.: Beter Nederlands I. Countinho, Muiderberg, 1992

Bouman, D.,e.a.: Beter Nederlands II. Countinho, Muiderberg, 1993

Doporučená literatura:

Florijn, A. F., e.a. De regels van het Nederlands - werkboek. Groningen, 1993

Kalsbeek, A., van: Code Nederlands, NCB Utrecht, 1999

Keuken, G. J., van der, e.a.: Werken met taal. Thieme, 1993

Keuken, G. J., van der, e.a.: Het woord in de zin. Thieme, 1994

Renkema, J. Schrijfwijzer. Countinho, 2007

Es,G.A., van: Nederlandse syntaxis. Zwolle, 1966

Bennis,H.: De binnenbouw van het Nederlands. Dordrecht, 1992

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Okruhy cvičení:

  • vět jenoduchá a souvětí, slovosled
  • souvětí souřadné, typy spojek a spojovacích prostředků
  • souvětí podřadné, typy spojek, slovosled
  • komunikativní funkce vět
  • explicitní a implicitní negace ve větě
  • syntaktické prostředky vyjádření negace
  • větné členy, postavení ve větě
  • slovosled věty neutrální a zabarvené
  • syntaktické rozdíly psané nizozemštiny v Nizozemsku a Belgii
  • syntaktické prostředky k vyjádření modality
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK