PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gramatická cvičení I - ANL200019
Anglický název: Grammar Exercises I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANL100022
Garant: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)
Předmět je koncipován v návaznosti na předmět "Praktický kurz nizozemštiny I" a je jeho praktickým doplňkem. Cílem semináře je důkladné procvičení základních gramatických struktur, důraz je kladen na písemný výcvik. Dalším cílem je systematické rozšiřování slovní zásoby.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)
Povinná literatura:

Toorn-Schutte, J., van der: Eenvoudig basisgrammatica NT2. Amsterdam 2004

Bakx, J.: Grammatica in gebruik. Groningen, 1999

Kalsbeek, A.,van: Code Nederlands. Deel I. Oefenboek. NCB,1999

Kuiken, F. e.a.: Regelrecht I. Amsterdam 1999

Koolmees, R.: Teksten op maat. Utrecht, 1997

Ham, E., Tersteeg, W. H. T. M, Zijlmans, L.: Help! Een cursus Nederlands voor anderstaligen - Kunt u mij helpen 1, Utrecht, NCB 2001

Doporučená literatura:

Fontein, A. M., Pescher-ter Meer, A.: Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Utrecht, NCB 1985

Toorn-Schutte, J. ,van der: Klare Taal! Uitgebreide basisgrammatica NT2, Amsterdam, Boom, 1999

Florijn, A. F. e.a.: De regels van het Nederlands, Groningen,1997

Keuken, G. J., van der, Minderhout, P.: Werken met het werkwoord, Zutphen, Thieme, 1967

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Okruhy gramatických cvičení:

 • člen, základní principy užívání
 • člen nulový
 • substantivum , flexe
 • verbum, základní funkce slovesných časů: imperfektum, perfektum
 • nepravidelná slovesa
 • zájmena, druhy, srovnnání s češtinou
 • advrebiální částice "er", základní funkce ve větě
 • adjektivum, flexe, stupňování
 • syntax - věta oznamovací a tázací
 • základní zásady slovosledu, inverze
 • věta vedlejší, některé typy vedlejších vět
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK