PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktický kurz nizozemštiny I - ANL200010
Anglický název: Dutch Language Practice I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANL100012
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Twan Zegers, M.A.
Z//Je záměnnost pro: ANL100012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)
Jazyková cvičení jsou koncipována jako intenzivní kurz praktického jazyka. U posluchače se nepředpokládá předchozí jazyková znalost. Praktický kurz I seznámí studenta se základy nizozemské gramatiky a obecnou slovní zásobou. Cílem předmětu je, aby student získal základní ústní a písemné vyjadřovací schopnosti v nizozemštině a byl schopen číst nizozemské texty a sledovat výuku odborných předmětů.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)

E. Ham, W. H. T. M. Tersteeg, L. Zijlmans: Help! Een cursus Nederlands voor anderstaligen - Kunt u mij helpen 1, Utrecht, NCB 2001

A. M. Fontein, A. Pescher-ter Meer: Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Utrecht, NCB 1985

Jenny van der Toorn-Schutte: Klare Taal! Uitgebreide basisgrammatica NT2, Amsterdam, Boom, 1999

G. J. van der Keuken, P. Minderhout: Werken met het werkwoord, Zutphen, Thieme, 1967

Het Groene Boekje, Utrecht 2005

Máčelová, E., Spěváková, D.: Česko-nizozemský slovník

Čermák, F., Hrnčířová, Z.: Nizozemsko-český slovník

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Twan Zegers, M.A. (29.10.2019)

Huiswerk, aanwezigheid en twee toetsen.

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)

1. Úvod do praktického použití jazyka, fonetické základy, výslovnost. Společenská tematika: seznámení, představení,se a s tím spojená slovní zásoba. Gramatika: verbum presens 1, verbum presens 2, interrogativum, syntaxis: oznamovací věta.

2. Společenská tématika: orientace ve městě, dopravní prostředky, služby, rozšíření slovní zásoby v těchto oblastech. Gramatika: singulár, plurál, slovesa mít a být, syntax: interogativní věty.

3. Společenská tématika: možnosti zábavy, objednávání služeb. Rozšíření slovní zásoby v těchto oblastech. Gramatika: inverze, interogativní věty, negace.

4. Společenská tématika: popis událostí, komentáře. Rodinné vztahy. Rozšíření slovní zásoby v těchto oblastech. Gramatika: pronomen personale jako objekt. Syntax - celkový přehled.

5. Společenská tématika: práce, obchod, bydlení. Služby. Gramatika: plurál. Adverbiální pronomen "er" + jeho variace. Konstrukce "om - te" + infinitiv.

6. Společenská tématika: práce a volný čas. Gramatika: pronomen possessivum. Adjektivum + comparativ.

7. Společenská tématika: cestování, žádost o informace, podání informace. Gramatika: konjunkce. Tvoření vedlejších vět. Procvičení adverbiálního zájmena "er".

8. Společenská tématika: Návštěva u lékaře, popis těla. Gramatika: stupňování přídavného jména.

9. Společenská tématika: Vzpomínky, popsat děje v minulosti. Gramatika: nepravidelná slovesa, odlučitelné předpony, pronomen demonstrativum.

10. Společenská tématika: Práce, ucházet se o práci. Gramatika: sloveso v minulém čase. Imperfect.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK