PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář - ANL200009
Anglický název: Bachelor Seminar
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANL100011
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.
prof. Jan Pekelder, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)
Tento předmět má studenty připravit na psaní bakalářské práce. Uvede je do problematiky celého procesu jejího psaní, od volby tématu až po strukturování textu. Studenti se naučí lépe pracovat se sekundární literaturou a vyhledávat odborné informace na internetu a v relevantních bibliografiích (tištěných i webových). Seznámí se mimo jiné s různými systémy citování a uvádění použité literatury, s významnými vědeckými časopisy v jejich oboru apod. Seminář se týká literárněvědných, lingvistických i sociokulturních témat. Studenti budou v rámci prakticky orientované výuky zpracovávat informace ve formě referátů a rešerší.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)

Bečka, J. V. Česká stylistika. Praha: Academia, 1992.

Čmejrková, Světla, Daneš, František a Světlá, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.

Sgall, Petr - Panevová, Jarmila. Jak psát a nepsat česky. Praha: Karolinum 2004.

Liška, Václav. Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych 2003.

Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

Holoušková, Drahomíra ? Krobotová, Milena. Diplomové a závěrečná práce. Olomouc: UP 2002.

Filka, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař 2002.

Hausenbals, Karel. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: FFUK 1971.

Šesták, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.

Šimečková, Alena. Úvod do studia německého jazyka. II. Praha: FFUK, 1985.

Gorp, H., van: Lexicon van literaire trmen. Groningen, 1999.

Horst, J., van der: De taalgids: tekstverzorging van A tot Z. Leuven, 1999.

Horst, J., vander: Stijlwijzer. Leuven 1999.

Burger, J., e.a.: Handboek stijl. Amsterdam, 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK