PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Nizozemská kultura a literatura před r. 1940 - capita selecta - ANL200007
Anglický název: Dutch Culture and Literature until 1940
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
letní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANL100009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Anna Krýsová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Anna Krýsová (17.02.2020)
Student se naučí analyzovat a interpretovat literární texty v rámci přehledu raně novověké a moderní nizozemské literatury. Periodizace a znaky literárních "školy"(literární historie) poskytnou studentovi nástroje, pomocí nichž se naučí o literatuře přemýšlet, mluvit a psát. Po absolvování kurzu student zná historická období a literární "školy" v období od roku 1750 do roku 1940 a umí texty z této doby interpretovat.
Literatura -
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Základní studijní literatura:
Bert Paasman, Het boek der Verlichting, De 18e eeuw van a tot z, Amster­dam-Barne­veld (Bulkboek), rok neuveden.

M. Mathijsen, Het literaire leven in de negentiende eeuw. Dostupné z: www.dbnl.org.

Ton Anbeek - Jaap Goedegebuure, Het literaire leven in de twintigste eeuw. Readershop.

Další odborná literatura:
Ton Anbeek, De naturalistische roman in Nederland. Amsterdam: De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1982.

Ton Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885-1985. Amsterdam Arbeiderspers [1990].

Willem van den Berg, Een bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw. Red. Klaus Beekman, Marita Mathijsen en George Vis. Amsterdam, 1999.

Willem van den Berg - Hanna Stouten (ed.). De duinen gillen mee! Amsterdam: Em. Querido´s Uitgeverij, 1997. Griffioen.

Frits Boterman & Marinanne Vogel (ed.), Nederland en Duitsland in het interbellum. Wisselwerking en contacten: van politiek tot literatuur. Hilversum: Verloren, 2003.

Rosemarie Buikema - Maaike Meijer. Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1900-1980. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2003.

Robert Darnton, De literaire onderwereld tijdens het Ancien Régime. Amsterdam 1985.

Douwe Fokkema - Elrud Ibsch, Het modernisme in de Europese letterkunde. Amsterdam 1984.

Jaap Goedegebuure, Decadentie en literatuur. Amsterdam 1987.

Ralf Grüttemeier - Maria-Theresia Leuker (ed.), Niederländische Literaturgeschichte. Stuttgart: J.B.Metzler, 2006.

Korteweg, A. J., ´t Is vol van schatten hier. Amsterdam: De Bezige Bij, 1986.

Ellen Krol (ed.). Huiselijke poëzie. Amsterdam: Em. Querido´s Uitgeverij, 1999. Griffioen.

M. Mathijsen, Nederlandse literatuur in de Romantiek. Nijmegen 2004.

Marita Mathijsen. De geest van de dichter. Elf zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers en een debat. Amsterdam: Em. Querido´s Uitgeverij, 1998.

M.A. Schenke­veld-Van der Dussen (red.), Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Groningen: Martinus Nijhoff 1993.

Dorothée Sturkenboom (ed.), Een verdeelde Verlichting. Stemmen uit de spectators. Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2001. Griffioen.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Anna Krýsová (17.02.2020)

Atestace: ústní zkouška 50%

Požadavky: aktivní účast na seminářích: diskuze se spolužáky, příprava zadaných primárních a sekundárních textů, odevzdávání úkolů předem 50 % 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Anna Krýsová (17.02.2020)

Program

17. 2.   Představení kurzu a účastníků, hodnocení a organizace kurzuIntroductie, programma, beoordeling en organisatie van de cursus

26.  - 28. 2.    bloková výuka prof. Yves T'Sjoen

2. 3.     týden přípravy - čtení delších textů

9. 3.     týden přípravy - čtení delších textů

16. 3.   Sara Burgerhart, osvícentsví 

23. 3.   sentimentální, domácká a nacionalistická poezie

30. 3.   Romantismus a Vlámské hnutí 

6. 4.     Realistická próza a angažovanost literatury

13. 4.   Osmdesátníci a naturalismus

20. 4.   Předválečná próza: Nescio, de Haan, van Bruggen 

27. 4.   Avant-garda: Van Ostaijen, Nijhoff

4. 5.     časopis Forum, regionální literatura, interbellum,

14. 5.   čtvrtek! Max Havelaar (přednáška Ivety Coufalové) od18:00 https://www.nm.cz/naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-a-americkych-kultur/max-havelaar-pocatek-neexistujici-nizozemske-postkolonialni-diskuse-nizozemska-vychodni-indie-v-polovine-19-stoleti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK