PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gramatická cvičení z nizozemštiny - ANL100111
Anglický název: Dutch Grammar Exercises
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (29.11.2022)

Geerst G.: Algemene Neederlandse spraakkunst. Groningen 1997
Luif, J. :In verband met de zin. Amsterdam 1998
Lubbe, A.: Woordvolgorde in het Nederlands. Assen 1998
Toorn N.C., van der : Nederlandse grammatica. Groningen 1983
Duinhoven, A. A.: Analyse en synthese van het Nederlands.Assen 2001

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK