PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gamifikace ve vzdělávání a její výzkum - ANL100109
Anglický název: Research on Gamification in Education
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 8 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Vyučující: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (22.09.2022)
Seminář se na teoretické i praktické rovině věnuje popularizaci lingvistiky formou gamifikace. Zkoumá možnosti, kterými lze pomocí herních prvků vzdělávat širokou veřejnost o problematice jazykové diverzity, a způsoby, kterými je možné efektivitu tohoto vzdělávání vyhodnocovat.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (10.10.2022)

Cílem je navrhnout design výzkumu, kterým bude možné změřit, nakolik při popularizačně vzdělávacích aktivitách skutečně vzděláváme. K dispozici k tomuto účelu bude lingvistická úniková hra Poslední mluvčí.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (09.09.2022)

DICHEV, Christo a Darina DICHEVA (2017). Gamifying education: What is known, what is believed and what remains uncertain: a critical review. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14(1), 9.

EVANS, Nicholas a Stephen C. LEVINSON (2009). The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science. Behavioral and Brain Sciences, 32(05), 429–492.

NICHOLSON, Scott (2015). A RECIPE for Meaningful Gamification. In: Lincoln C. WOOD a Torsten REINERS (eds.), Gamification in Education and Business, New York: Springer, 1–20.

NÚÑEZ, Rafael E. a Eve SWEETSER, 2006. With the Future Behind Them: Convergent Evidence From Aymara Language and Gesture in the Crosslinguistic Comparison of Spatial Construals of Time. Cognitive Science, 30(3), 401–450.

PLASS, Jan L., Richard E. MAYER a Bruce D. HOMER, eds., (2020). Handbook of Game-based Learning. Cambridge (MA): The MIT Press.

VELDKAMP, Alice, Liesbeth VAN DE GRINT, Marie-Christine KNIPPELS a Wouter VAN JOOLINGEN (2020). Escape Education: A Systematic Review on Escape Rooms in Education. Educational Research Review, 31, 100364.

VOKÁČOVÁ, Martina, Jakub JEHLIČKA, Jan BIČOVSKÝ a Eva LEHEČKOVÁ (2020). V kůži posledního mluvčího. Gamifikace výstavy o jazykové diverzitě. Muzeum, 58, 22–34.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (09.09.2022)

Aktivní účast, spolupráce na sběru dat, vypracování a představení návrhu výzkumu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK