PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nederlandistika v mezinárodní perspektivě III - ANL100107
Anglický název: Dutch studies in international perspective III
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Mgr. Anna Krýsová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (03.10.2021)
Seminář navazuje na předměty Nederlandistika v mezinárodní perspektivě I-II, umožňuje ale oddělené plnění. Teoretické poznatky a znalosti institucionálního prostředí mezinárodní literárněvědné nederlandistiky budou prohloubeny formou práce na obsahové přípravě oslav 100 let pražské nederlandistiky, zejména kongresu Cross-Over, jeho realizaci a zpracování výstupů z něj. Studenti budou pracovat s abstrakty příspěvků, provedou rešerše odborné a popularizační činnosti účastníků s ohledem na otázky formulované v CfP a budou se podílet na přípravě programu a doprovodných aktivit. Součástí předmětu je setkávání s tematicky relevantními hosty působícími v oblasti mezinárodní literární nederlandistiky.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (03.10.2021)

Zápočet je udělován za průběžné plnění úkolů (pokud jsou zadány), aktivní účast na hodině a vypracování samostatného praktického úkolu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK