PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nizozemské volby 2021: teorie – praxe – aktualita – reflexe - ANL100105
Anglický název: 2021 Dutch general election: theory – practice – news – reflexion
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Mgr. Martin Štefek, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (22.01.2021)
Nizozemské politické reálie jsou vzhledem k jazykové bariéře málokdy předmětem politologických teoretických reflexí, jejich vnímání přes angličtinu s sebou nese často zkreslení a hlavně zpoždění. Reflexe politických reálií v oboru nederlandistiky na druhou stranu často postrádá odborné politologické zázemí pro jejich analýzu.
Kurz propojením perspektivy nederlandistické a politologické přináší pokus o interdisciplinální překlenutí těchto bariér. Na příkladu nizozemských parlamentních voleb (naplánovaných na březen 2021) zkouší představit nizozemskou politiku jednak jako podnětný zdroj pro teoretické přemýšlení o aktuálních politických trendech (dynamika politického systému, vývoj stranických systémů, polarizace, nové trendy populismu, tematizace institucionálního rasismu, debata o základních právech), a jednak ukázat přínosy interdisciplinárního pohledu pro analýzu konkrétního kulturního prostředí.
Seminář si zároveň klade otázku, jaké jsou možnosti porozumění „exotickému“ politickému systému v českém prostředí. Studenti se v rámci semináře seznamují se základy sekundární reflexe nizozemského systému, osvojují si práci s primárními prameny relevantními pro sledování nizozemského politického prostoru a průběžně sledují mediální pokrytí tématu v českých, anglickojazyčných a nizozemskojazyčných médiích a reflektují rozdíly v recepci.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (22.01.2021)

Od studentů se očekává aktivní účast na hodinách, četba zadané literatury a včasné plnění úkolů (jsou-li zadány). Podmínkou získání zápočtu je vypracování (a včasné odevzdání) samostatné závěrečné práce analyzující mediální pokrytí voleb na příkladu konkrétního média nebo jejich srovnání

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (24.01.2021)

Příklady témat jednotlivých seminářů: Nizozemský politický sytém a jak ho číst – Konsociační demokracie jako „místo paměti“ aneb co z původního modelu zbývá? – Zjednodušený jazyk a další mechanismy politické inkluze – Volební kalkulačky a mediální pokrytí témat – Demise kabinetu Rutte III a toeslagenaffaire – Nizozemská politika a koronakrize – Konkurence dvou populismů – Konspirační teorie a vliv „fabeltjesfuik“ na politickou krajinu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (22.01.2021)

Předmět je otevřen studentům všech oborů a stupňů studia a vyžaduje základní znalosti angličtiny nebo nizozemštiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK