PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nederlandistika v mezinárodní perspektivě II - ANL100103
Anglický název: Dutch studies in international perspective II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (26.01.2021)
Seminář navazuje na předmět Nederlandistika v mezinárodní perspektivě ze zimního semestru, umožňuje ale oddělené plnění. V druhém semestru budou teoretické poznatky a znalosti institucionálního prostředí mezinárodní literárněvědné nederlandistiky aplikovány a prohloubeny formou práce na obsahové přípravě kongresu Cross-Over. Na základě primárních i sekundárních textů se budeme věnovat zmapování aktuálních debat k jeho vymezenému tématu a promýšlení výzkumných otázek formulovaných v CfP. Od diskuse těchto textů se zároveň bude odvíjet seznámení s relevantními autory a periodiky a jejich profilem.
Pozornost bude věnována také praktickým náležitostem vědecké komunikace v oboru (žánr CfP, sestavení readeru ke konferenci, příprava webové stránky konference, recenze a recenzní řízení, psaní a posuzování abstraktů, rozvržení sekcí a forem, výběr keynotů a moderátorů, komunikace s autory, inovativní formáty příspěvků, přidružené aktivity, publikace sborníku, specifika online vědecké komunikace a setkávání). Součástí předmětu je stejně jako v minulém semestru setkávání s tematicky relevantními hosty působícími v oblasti mezinárodní literární nederlandistiky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (26.01.2021)

Zápočet je udělován za průběžné plnění úkolů (pokud jsou zadány), aktivní účast na hodině a vypracování krátkého písemného samostatného úkolu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK