Nizozemština a korpusy - ANL100101
Anglický název: Dutch Language and Corpus Linguistics
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (25.06.2020)
Vestfálský mír se – i díky adopci politology – etabloval v obecném povědomí jako mezník, který změnil podobu mezinárodních vztahů. Dodnes získává tisíce lajků na Twitteru, když ho Katy Perry označí za „complete shit“, v souvislosti s válkou na Blízkém východě ho naopak mnozí politikové prezentují jako návod pro řešení dalekosáhlého konfliktu. Historikové se naproti tomu již dávno soustředili na historizaci události a konstatovali, že zkušenosti dobových aktérů tato interpretace neodpovídá ani zdaleka. Teprve v souvislosti s 400letým výročím začátku třicetileté války se různé perspektivy dostávají do dialogu. V semináři se seznámíme s aktuálními i dobovými diskursy o vestfálském míru a budeme se přitom záměrně soustředit na útvar, který je vzhledem ke své prekérní státnosti ve většině monografických zpracování opomíjen: Republiku sedmi spojených provincií. Právě její – protože atypický – příklad má ale velkou vypovídací hodnotu. Ukazuje, jak i po roce 1648 – v rozporu s pozdějšími nacionalistickými pohledy – byla suverenita státních celků nejistá i jak „mírotvorci“ museli v domácí politice čelit vlně populistického odporu. Cílem semináře je zamyslet se nad četbou konkrétních dobových pramenů, současné populární reflexe i nejnovější akademické produkce nad tématem přenositelnosti historické zkušenosti (v oblasti nových médií, populismu, xenofobie a války) a diskursivním zacházením s historickými fakty ve vědě i společnosti.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (25.06.2020)

Aktivní účast, 1 referát sekundární literatura, 1 referát pramen, závěrečný test.

Podmínky v modu distanční výuky zůstávají stejné, pouze probíhají online.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (25.06.2020)

(1) Válka a její příčiny

 

(2) Provinciální systém v souvislostech

 

(3) Diplomacie a ceremoniál

 

(4) Oslavy míru v kultuře

 

(5) Mír jako obraz nepřítele

 
 
 

(6) Recepce míru – příklad NL

 

(7) Big Bang teorie mezinárodních vztahů

 

(8) Vypůjčené slovo, neexistující dialog

 

(9) Suverenita a intervence

 

(10) Westphalia for the Middle East

 

(11) Postkoloniální kritika

 
 

(12) Závěrečný test