Nederlandistika v mezinárodní perspektivě - ANL100100
Anglický název: Dutch studies in international perspective
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (16.09.2020)
Seminář seznamuje účastníky participativními formami s klíčovými strukturami mezinárodní nederlandistiky, institucemi podpory vědy a kulturní politiky a jednotlivými aktéry relevantními pro středoevropský kontext. Studenti získávají vhled do historického vývoje a aktuálních debat tzv. intramurální i extramurální nederlandistiky, s důrazem na literární vědu a kulturní studia, věnují pozornost též aktuálním změnám a trendům souvisejícím s pandemií COVID-19. Součástí předmětu je obsahová příprava mezinárodního literárněvědného kongresu Cross-Over a oslav 100 let pražské nederlandistiky. Studenti formou zpracování dílčích úkolů (příprava koncepce, analýzy, rozhovory, fundraising, komunikace s veřejností, citizen science) získají zkušenost s vědeckým managementem a kvalifikovanou orientaci v základních metodologických otázkách současné nederlandistické literární vědy.

Předmět je otevřen studentům všech ročníků a oborů, vyžaduje základní znalosti nizozemštiny.
V případě online výuky semináře probíhají formou videohovorů, obsah a požadavky k atestaci zůstávají stejné.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (16.09.2020)

Předmět je ukončen zápočtem, udělovaným za splnění průběžných úkolů