PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Písemná práce z nizozemského jazyka - ANL100038
Anglický název: Graded Paper - Dutch Language
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Anotace
Práce v rozsahu 15-20 stran formátu A4, ve které posluchač prokáže schopnost zpracovat zvolené téma z okruhu nizozemské morfologie nebo syntaxe. Práce se píše nizozemsky.
Tematické okruhy vycházejí z okruhů předmětů morfologie současné nizozemštiny a syntax současné nizozemštiny. Téma písemné práce může být přípravou na zpracování bakalářské práce.
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Literatura
Základní studijní literatura:
Podle zvoleného tématu literatura předmětů: Morfologie I a II

Syntax I a II

Světla Čmejrková - František Daneš - Jindra Světlá, Jak napsat odborný text, Praha: Leda 1999

Další studijní literatura:
Zdeněk Šesták, Jak psát a přednášet o vědě, Praha: Academia 2000

Petr Sgall - Jarmila Panevová, Jak psát a nepsat česky, Praha: Karolinum 2004.

Umberto Eco, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc: Votobia 1997

Václav Liška, Diplomová práce, zpracování a obhajoba, Praha: Ivo Ulrych 2003

Drahomíra Holoušová - Milena Krobotová, Diplomové a závěrečné práce, Olomouc: UP 2002

Jaroslav Filka, Metodika tvorby diplomové práce, Brno: Knihař 2002

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: http://www.citace.com/

Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Požadavky ke zkoušce

Odevzdání práce v rozsahu 15-20 stran formátu A4, viz anotace.

Poslední úprava: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (30.10.2019)
Sylabus

1.-3. Propedeutika k psaní odborné písemné práce z jazyka většího rozsahu.

4.-13. Prezentace témat písemných prací formou referátu. Následný komentář.

Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK