PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Překladatelská cvičení (č-niz) - ANL100026
Anglický název: Translation Exercises (Czech-Dutch)
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Marcel Ištván, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marcel Ištván, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (27.06.2009)
Předpokladem je důkladná znalost hovorové a spisovné nizozemštiny. Cílem předmětu je rozšíření slovní zásoby cílového jazyka a získání přehledu o stylistických variacích nejrůznějších typů textů. Posluchač získá základní dovednosti pro jednodušší překladatelskou praxi v mimoliterární oblasti, a to i používáním nástrojů CAT.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (27.06.2009)
Povinná literatura:
Levý, J.: Umění překladu, Praha, Ivo Železný, 1963

Máčelová-Van Den Broecke, E., Spěváková, D.: Česko-nizozemský slovník, Praha, Leda, 2005

Čermák, F., Hrnčířová, Z.: Nizozemsko-český slovník, Leda, 1997

Steehouder, M., e.a.: Leren communiceren, Wolters-Noordhoff, 1992

Palenstein, L. H. M. van, Bekedam, L. M.: Hoe zit het met staan? Cursus Nederlands voor anderstalige artsen, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem 2000

Doporučená literatura:
Timmers, C.: Brieven schrijven in het Nederlands, Prisma 1998

Baalen, C. van: Taal in zaken? Zakelijk Nederlands voor anderstaligen, NCB, 2003

Heertje, A., Kanning, W.: De kern van de economie, De Echte Kern B.V., Naarden, 1996

Damerau, J. W.: Prisma technisch woordenboek 1 en 2, Het Spectrum, Utrecht, 1961

Rakšányiová, J.: Holandčina v sociokultúrnom kontexte. Enigma Nitra, 2008

Bloeman, H.: Denken over vertalen. Utrecht 2004

Popovič, A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava 1975

Lefevre, A.: Translation, history and culture. New York, 1990

Verlaeckt, W.: Over creativiteit in schrijven. Acco 1984

Burger, P.: Handboek stijl. Martinus Nijhoff, 1997

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marcel Ištván, Ph.D. (05.10.2019)

Tematické překlady:

- technický

- administrativní

- populárně naučný

- žurnalistický

- umělecký

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK