PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Překladatelská cvičení (č-niz) - ANL100026
Anglický název: Translation Exercises (Czech-Dutch)
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (03.10.2021)
Předmět bude věnován realizaci praktického překladatelského projektu, na němž si studenti formou pracovní skupiny vyzkouší všechny fáze realizace překladu – provedou rešerše k odbornému zázemí textu (historie, památková péče, nizozemské reálie), navážou kontakt s odborníky na jednotlivé problematiky, budou komunikovat s projektovými partnery a s autory originálního textu, pod překladatelskou supervizí vytvoří cílový text, budou komunikovat s redaktory, vyzkouší si prezentaci cílového produktu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK