Analýza a interpretace nizozemského odborného textu - ANL100025
Anglický název: Analysis and Interpretation of Dutch Technical Texts
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (03.10.2021)
Předmět na příkladech textů z mezinárodní nederlandistiky pomáhá studentům zvyšovat kompetence v oblasti akademické gramotnosti při práci s různými typy textů používanými v akademickém prostředí (se speciálním zaměřením na praxi běžnou v prostředí nizozemskojazyčném). Studenti se naučí kvalifikovaně číst odborné texty ze svého oboru, přemýšlet o jejich struktuře, pojmenovat úspěšné a méně úspěšné strategie kladení otázek, argumentace, formulování závěrů. V rámci práce s konkrétními texty budou mít prostor přemýšlet i o souvislostech vzniku textů a jejich dalším použití. Seznámí se se základními publikačními platformami relevantními pro obor nederlandistiky ve středoevropském, nizozemsko-vlámském i mezinárodním prostředí tak, aby byli schopni jej kvalifikovaně používat pro své studium a odborné zájmy.
V obecné rovině se naučí bezpečně rozpoznat náležitosti odborného akademického textu, přemýšlet o hranicích mezi různými žánry užívanými v akademickém prostředí, posuzovat hraniční případy etické a neetické praxe při psaní a pojmenovat si kritéria pro posuzování kvality textu. Součástí práce s konkrétními příklady je posilování schopnosti text reflektovat formou peer review, poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, dívat se na text očima recenzenta. Konečnou kvalifikací studenta by měla být schopnost nejen texty na vysoké akademické úrovni recipovat, ale také připravenost vlastní odborné texty vytvářet. Předmět je proto vhodný zejména jako příprava na psaní bakalářské či diplomové práce.