PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do překladatelské praxe (NIZ - ČJ) - ANL100019
Anglický název: Introduction to Translation Practice (Dutch - Czech)
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Marcel Ištván, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marcel Ištván, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Předmět se pohybuje na ose teorie - aplikační praxe tím, že na translatologické bázi prezentuje, zdůvodňuje a identifikuje možná překladatelská řešení. Student je uváděn do racionálních souvislostí, učí se terminologicky adekvátně pojmenovat překladatelské postupy i rozhodování a nutné posuny. Dalším cílem je zaujímat kritický postoj k hotovým překladům. Teoretická tvrzení jsou doplňována praktickými příklady a studenti sami se stávají producenty translátů.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Povinná literatura:
Broeck, R. van den, Lefevre, A.: Uitnodiging tot de vertaalwetenschap, Muiderberg 1979

Gromová, E., Rakšányiová, J.: Translatologické reflexie. Bratislava Book & Book 2005

Krijtová, O.: Pozvání k překladatelské praxi. Praha 1996

Leuwen-Zwart, K. M. van: Vertaalwetenschap: ontwikkelingen en perspectieven. Muiderberg 1992

Levý, J.: Umění překladu. Praha 1963

Rakšányiová, J.: Preklad ako interkultúrna komunikácia. Bratislava Anapres 2005

Vandeweghe, W.: Duoteksten. Inleiding tot vertaling en vertaalstudie. Gent 2005

Doporučená literatura:
Nederlands-Frans-Engels in contrast. Rijksuniversiteit Gent, 1980

Lakoff, G., Johnson, M.: Leven in metaforen. SUN, 1999

Steenhouder, M., e.a.: Leren communiceren. Wolters-Noordhoff, 1992

Balk-Smit, F.: De woorden en hun zin. Amsterdam 1994

Haeringen, C. B. van: Nederlands tussen Duits en Engels. Den Haag, 1975

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)

Hlavní tematické okruhy:

1. Jazyk a překlad, jazyková a překladatelská kompetence

2. Předmět a metody translatologie

3. Překlad jako produkt. Proces, druhy a funkce překladu

4. Objekt překladatelské práce - text

5. Klasifikace, analýza a interpretace textu z translatologického hlediska

6. Fáze překladu

7. Teorie ekvivalence versus teorie skoposu

8. Překladatelské know-how

9. Subjekt překladatelské práce - překladatel

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK