PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář - ANL100011
Anglický název: Bachelor Seminar
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (25.06.2009)
Tento předmět má studenty připravit na psaní bakalářské práce. Uvede je do problematiky celého procesu jejího psaní, od volby tématu až po strukturování textu. Studenti se naučí lépe pracovat se sekundární literaturou a vyhledávat odborné informace na internetu a v relevantních bibliografiích (tištěných i webových). Seznámí se mimo jiné s různými systémy citování a uvádění použité literatury, s významnými vědeckými časopisy v jejich oboru apod. Seminář se týká literárněvědných, lingvistických i sociokulturních témat. Studenti budou v rámci prakticky orientované výuky zpracovávat informace ve formě referátů a rešerší.
Literatura -
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)

Bečka, J. V. Česká stylistika. Praha: Academia, 1992

Čmejrková, Světla - Daneš, František - Světlá, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999

Sgall, Petr - Panevová, Jarmila. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum 2004

Liška, Václav. Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych 2003

Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997

Holoušová, Drahomíra - Krobotová, Milena. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: UP 2002

Filka, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař 2002

Hausenblas, Karel. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: FFUK 1971

Šesták, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000

Šimečková, Alena. Úvod do studia německého jazyka. II. Praha: FFUK, 1985

Gorp, H., van: Lexicon van literaire termen. Groningen, 1999

Horst, J., van der: De taalgids: tekstverzorging van A tot Z. Leuven, 1999

Horst, J., van der: Stijlwijzer. Leuven, 1999

Burger, J., e.a.: Handboek stijl. Amsterdam, 1999

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: http://www.citace.com/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (07.05.2020)

Zápočet je udělován za aktivní účast na hodině a plnění průběžných úkolů (bibliografická rešerše, prezentace badatelského záměru, projekt, odborný text).

Podmínky v modu distanční výuky zůstávají stejné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK