PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do fonetiky a fonologie nizozemštiny - ANL100007
Anglický název: Introduction to Phonetics and Phonology of Dutch
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: nizozemština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Jan Pekelder, Dr.
Vyučující: prof. Jan Pekelder, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Předmět je koncipován jako úvod do dvou teoretických oblastí: krátké seznámení s fonetikou jako součástí přírodovědy a za druhé základní přehled o fonologii, která je součástí jazykovědy. Zvuková stavba jazyka a řeči obecně. Cílem předmětu je:
stanovení rozdílu mezi pojmy "zvuk" a foném,
inventarizace nizozemských fonémů a jejich definice na základě distinktivních rysů,
popis nejdůležitějších distinktivních vlastností fonémů.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Povinná literatura:
Bergh, B. van der: Fonetiek van het Nederlands. Den Haag-Brussel 1969

Booij, G.: The Phonology of Dutch, Oxford, 1999

Cohen, A., e.a.: Fonologie van het Nederlands en Fries. Den Haag, 1966

Paardekooper, P.C.: ABN-uitspraakgids. SDU, 1998

Smedts, W., e.a.: Taalboek Nederlands. Kapellen, 1997

Doporučená literatura:
Broecke, M. P. R. van den: Ter sprake. Dordrecht, 1988

Viervegge, W. H.: Transcriptie van spraak. Foris, 1985

Kaiser, L.: Fonetiek. Den Haag, Servire, 1964

Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny. Praha, Karolinum 1994

Romportl, M.: Základy fonetiky. Praha, 1973

Hermkens, H. M.: Fonetiek en fonologie. Malmberg, 1969

Booij, G. E.: Generatieve fonologie van het Nederlands. Utrecht 1981

Mol, H.: Fundamentals of phonetics. Den Haag, 1963

Brendsen, V.: Klank en toon. Utrecht, 1997

Neyt, A.: Universele fonologie. Amsterdam, 1991

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)

Hlavní tematické okruhy:

1. Úvod. Zvuk versus foném.

2. Fonetika jako studium zvukové stránky. Artikulace. Auditivní a akustická fonetika.

3. Fonetické variace. Dialekt, idiolekt, sociolekt.

Fakultativní a kombinatorické varianty.

4. Fonologie, studium fonémů. Distinktivní vlastnosti.

5. Systém konsonantů.

6. Systém vokálů: monoftongy a diftongy.

7. Distribuční vlastnosti fonémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK