PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná tlumočnická exkurze - AMTRPV021
Anglický název: Interpreting Field Trips
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Rozsah: blokově (3 -5 dní)

Cílem předmětu je seznámit studenty s realitou konferenčního tlumočení v kontextu mezinárodních, vládních i nevládních organizací, institucí EU či dalších mezinárodních fór a dát jim možnost vyzkoušet si osobně tlumočení v tzv. němé kabině na různých typech skutečných zasedání a získat také zpětnou vazbu od stálých tlumočníků pracujících v dané instituci (minimálně 2 celé dny tlumočení v kabině). V rámci exkurze se konají rovněž přednášky zaměřené na fungování dané organizace či instituce, na práci, úlohu a postavení tlumočníků uvnitř této instituce. Případně si studenti vyzkoušejí i simulované inter-institucionální akreditační tlumočnické testy před mezinárodní zkušební komisí včetně hodnocení jejich výkonů při konsekutivním a simultánním tlumočení.
Literatura
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (04.01.2020)

Prerekvizity: splněná atestace (zkouška a zápočet) z PP Simultánní tlumočení I. a II. a z PP Konsekutivní tlumočení I. a II. na výborně či velmi dobře - z jazyků nabízených v rámci exkurze, a absolvování PVP Konferenční teorie a praxe.

Pro ruštinu není v akademickém roce 2019-2020 odborná tlumočnická exkurze do EU institucí nabízena - z důvodu nedostatečné jazykové kombinace studentů (pouze jeden cizí jazyk).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK