PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Konferenční teorie a praxe - AMTNPV020
Anglický název: Theoretical and Practical Aspects of Conference Interpreting
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMTAPV020
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

Seminární práce / týmová prezentace.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

BEST, J. - KALINA, S. (eds.). Übersetzen und Dolmetschen. Eine Orientierungshilfe. Gunter Narr, 2002.

COLLADOS AÍS, A. - FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M. M. - GILE, D. (eds.). La evaluación de la calidad en interpretación: Investigación. Granada: 2003 (vybrané statě).

DIETZE, G. Konferenzdolmetschen beim Europaeischen Parlament. T&T, 3, 1997.

HEYNOLD, Ch. Interpreting at the European Commission. In: Dollerup, C. (ed.). Teaching translation and interpreting. Amsterdam/Philadelphia: 1994.

KANIOK, P. Předsednictví Rady EU: Příběh půlstoletí. Brno: 2008.

KARLAS, J. Jak předsedat Evropské unii? Návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Praha: 2008.

KOLEKTIV autorů. Tips for Beginners. Communicate! December 2008. AIIC. Ženeva: [online: staženo 25. 11. 2015), http://aiic.net/page/3125 , 2015.

KOL. Practical Guide for Professional Conference Interpreters.Communicate! March 2004. – The Craft of Interpreting. AIIC. Ženeva: [online: staženo 25. 11. 2015], http://aiic.net/page/628 , 2015.

MAIA, B. et. al (eds.). Training the language services provider for the new millennium. Porto: 2002.

MARZOCCHI, C. Some considerations on interpreting in an institutional context: the case of the European Parliament. T&T 3, 1997.

NEKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: 1995 (vybrané kapitoly).

STAHL, J. Č osa odohrává v hlave tlumočníka? Bratislava: IRIS, 2013.

WESTON, M. Translating at the European Court of Human rights. T&T 3, 1995.

www.euroskop.cz

http://eur-lex.europa.eu

http://iate.europa.eu

www.aiic.net

www.emcinterpreting.org

www.cktzj.com

www.kstcr.cz

www.JTPunion.org

www.askot.cz

www.vláda.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK