PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Tlumočené vícejazyčné videokonference - AMTFPV019
Anglický název: Interpreting of Multilingual Videoconferences
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMTAPV019
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Cílem předmětu je:
1) naučit studenty oboru Tlumočnictví pracovat při výuce konsekutivního a simultánního tlumočení s moderními distančními A/V technologiemi, s nimiž se budou při tlumočení ve své budoucí praxi stále častěji setkávat (tlumočení mezinárodních konferencí na dálku – zejména v rámci institucí EU, video-přenosy úzce specializovaných jednání, tlumočení vysoce odborných lékařských zákroků apod.). Zvládat pocit odcizení a stres z fyzické nepřítomnosti řečníka i posluchačů a z nemožnosti aktivního kontaktu s nimi.

2) Využívat možností tematicky zaměřených trilaterálních i bilaterálních tlumočených videokonferencí pro nácvik simultánního a konsekutivního tlumočení se zapojením zvaných řečníků a odborníků virtuálně přítomných v dalších propojených univerzitách, kde mají k dispozici videokonferenční techniku a které jsou zapojeny do evropského projektu „Distance teaching“ v rámci konsorcia European Masters in Conference Interpreting.

3) Spolupracovat s institucemi EU – Evropským parlamentem (DG INTE – Generálním ředitelstvím pro tlumočení) a Evropskou komisí (DG SCIC – Generální ředitelství pro konferenční tlumočení) a Evropským soudním dvorem, jejichž konferenční tlumočníci v rámci multilaterálních videokonferencí aktivně poslouchají tlumočení studentů a hodnotí jejich tlumočnické výkony v souladu s požadavky na kvalitu tlumočení pro EU a zároveň jim poskytují odbornou zpětnou vazbu.

4) Umožnit studentům srovnávat své tlumočnické výkony s tlumočením kolegů – studentů na dalších univerzitách, získat hodnocení od pedagogů z těchto univerzit a uvědomit si lépe své nedostatky i dosažený pokrok, konfrontovat vyučovací metody a používané tlumočnické strategie.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

BÖCKER, M. - ANDERSON, D. Remote conference interpreting using ISDN videotelephony: A requirements analysis and feasibility study. In: Proceedings of the human factors and ergonomics society 37th annual meeting, s. 235–239. 1993.

CASSIDY, T. Stress, cognition and health. London: 1999.

DIRIKER, E. Simultaneous conference interpreting and technology. In: Gambier ,Y. - Van Doorslaer, L. Handbook of Translation Studies, vol. 1. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2010, 329-332.

ETSI. Study od ISDN videotelephony for conference interpreters. Draft final report. Sophia Antipolis, France: European Telecommunications Standards Institute, 1993.

EUROPEAN COMMISSION. Rapport concernant les tests de simulation de téléconférence au SCIC en janvier 2000. Interní zpráva. Brusel: EK/ SCIC, 2000.

EUROPEAN PARLIAMENT. Study concerning the constraints arising from remote interpreting. Interní zpráva EU A EK, 287 s.+ přílohy, 2005.

GILE, D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/Philadelphia, 1995, rev. 2009 (vybrané kapitoly).

KURZ, O. Conference Interpretation: Expectations of Different User Groups. The Interpreters´ Newsletter 5, s. 13–21, 1993.

MARZOCCHI, C. „History will teach us nothing“. Again on remote interpreting – again? yes, again…. Lingua Franca,(http://www.europarl.eu.int/interp/online/lf99_one/current/page3.html), 2005.

MOSER-MERCER, B. - KUNZLI, A. - KORAC, M. Prolonged turns in interpreting: Effects on quality, physiological and psychological stress (Pilot study). Interpreting 3:1, s. 47–64, 1998.

MOSER-MERCER, B. Situation models: The cognitive relation between interpreter, speaker and audience. In: F. Israël (ed.). Identité, altérité, équivalence? La traduction comme relation. s. 163–187. Paris: 2002.

MOSER-MERCER, B. Remote Interpreting: Assesment of human factors and performances parameters. Joint project International Telecommunication Union (ITU) – École de Traduction et d´Interprétation, Université de Genève (ETI). http://www.aiic.net/community/print/default.cfm./page1125, 2003.

MOUZOURAKIS, P. Videoconferencing: Techniques and challenges. Interpreting., 1:1, s. 21–38, 1996.

NISKA, H. What is remote intepreting? In: workshop Quality issues in remote interpreting. Conference „Anovadores de vos anosadores de nos“, 25.–27.3.1998, Vigo, 1998.

RICCARDI, A. - MARINUZZI, G. - ZECCHINI, S. Interpretation and Stress. The Interpreter´s Newsletter, 8, s. 93–106, 1998.

SELESKOVITCH, D. - LEDERER, M. Pédagogie raisonnée de l´interprétation. Luxemburg: 2002.

RITSOS, PD. – GITTINS, R. – BRAUN, S. – SLATER, C. – ROBERTS, JC. Training Interpreters using Virtual Worlds. Springer-Verlag Berlin Heidelberg Transactions on Computational Science XVIII, LNCS 7848, pp. 21-40, 2013.

UNITED NATIONS. A joint experiment in remote interpretation. UNHQ-UNOG-UNOV. Geneva: United Nations, Department of General Assembly Affaires and Conference Services, 1999.

ZEIER, H. Psychological Stress Research. Interpreting, 2 (1/2), s. 231–24, 1997.

www.emcinterpreting.org

http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/virtual_classes.htm

http://www.europarl.europa.eu/interpretation/en/universities/pedagogical-assistance.html

(další literatura viz PP 9, PP 10, PP 11)

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

Předmět lze zapsat teprve po absolvování předmětu Konsekutivní tlumočení I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK