PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Simultánní tlumočení V (FR-CS-FR) - AMTFPV015
Anglický název: Simultaneous Interpreting V (FR-CS-FR)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Vyučující: Mgr. Aude Brunel
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Předmět navazuje na předměty Simultánní tlumočení I, II, III, a IV. Jeho cílem je další rozvoj tlumočnické kompetence a dovedností na úrovni profesionálního konferenčního kabinového simultánního tlumočení, včetně tlumočení s pilotáží. Seminář dále stupňuje nároky na profesionální jednání a výkon tlumočníka (plynulost, úplnost a přesnost převodu, neverbální interakce, zvládání stresu, paměť, zásady týmové práce a tlumočnické etiky).
Tlumočí se obousměrně autentické, odborné a stylisticky náročné projevy připravené i nepřipravené s různým tempem přednesu od rodilých i nerodilých mluvčích. Projevy pokrývají široké spektrum tematických okruhů, jež jsou na pořadu jednání jednotlivých institucí Evropské unie (Evropský parlament, Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů) a nejvýznamnějších mezinárodních organizací (OSN, NATO, OECD, WTO aj.).
Předmět splňuje požadavky stanovené na výuku simultánního tlumočení v rámci konsorcia EMCI (European Masters in Conference Interpreting), jehož je ÚTRL členem.

Výuka je strukturována tematicky:
1) Evropské instituce I.
2) Evropské instituce II.
3) Mezinárodní instituce a organizace I.
4) Mezinárodní instituce a organizace II.
5) Vnitřní trh a 4 svobody pohybu.
6) Životní prostředí (změny klimatu).
7) Sociální politika (důchody, minimální mzda, sociální dávky, státní pomoc).
8) Co víme o členských EU státech a kandidátech.
9) Summity EU (mezníky v historii), Lisabonská smlouva.
10) Schengenský prostor (cestování, hranice, celnice správa), policejní spolupráce.
11) Finance (MMF, Světová banka, ECB, EBOR, EIB, euro, G20 atd.).
12) Situace ve zdravotnictví (pandemie: AIDS, prasečí a ptačí chřipka, ebola, drogy atd.).
13) Zemědělství (Společná zemědělská politika, rybolov), reformy SZP.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

ALEKSEEVA, I. Professionaľnyj trening perevodčika. Sankt-Petěrburg: 2005 (vybrané kapitoly).

ČEŇKOVÁ, I. Teoretické aspekty simultánního tlumočení. Praha: AUC Philologica Monographia, 1988 (vybrané kapitoly).

ČEŇKOVÁ, I. Úvod do teorie tlumočení. Praha: 2008.

ČUŽAKIN, A. Vvedenije v ustnyj perevod. Moskva: 2011.

GODIJNS, R. - HINDERDAEL, M. (eds.). Directionality in Interpreting. The „Retour“ or the Native?. Gent: 2005.

DIMITROVA, B.E. et al. (eds.). Language processing and simultaneous intepreting. Amsterdam/Philadelphia: 2000.

DIRIKER, E. De-/Re-Contextualizing Conference Interpreting (Interpreters in the Ivory Tower?). Amsterdam /Philadelphia: 2004 (vybrané kapitoly).

GAMBIER, Y. - GILE, D. - TAYLOR, G. (eds.). Conference Interpreting: Current Trends in Research. Amsterdam/Philadelphia: 1997 (vybrané kapitoly).

JONES, R. Conference Interpreting Explained. Manchester: 1998, 2. vyd. 2007.

KALINA, S. Strategische Prozesse beim Dolmetschen: theoretische Grundlagen, empirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen. Tübingen: 1998.

LVOVSKAJA, Z. Sovremennyje problemy perevoda. Moskva: 2007.

MONACELLI, C. Self-Preservation in Simultaneous Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: 2009.

MÜGLOVÁ, D. Komunikácia, tlmočenie, preklad. Prečo spadla babylonská veža?. Enigma, 2009.

PÖCHHACKER, F. - SHLESINGER, M. (eds.). The Interpreting Studies Reader. London and New York: 2002 (vybrané statě).

SALEVSKY, H. Dolmetscher- und Übersetzerausbildung gestern, heute und morgen. Frankfurt am Main: 1996.

SUNNARI, M. Processing Strategies in Simultaneous Interpreting: „Saying it all“ vs. Synthesis. In: Tommola, J. (ed.). Topics in Interpreting Research. Turku: 1995, 109-119.

 

Vybrané články z časopisů a řad: Babel, META, Parallèles, L´Interprète, Translatologica Pragensia, Folia Translatologica, The Interpreters Newsletter, Target, Hermes, Interpreting, Mosty, Tětradi perevodčika, FORUM aj.

www.aiic.net (viz internetový bulletin Communicate).

www.emcinterpreting.org(část: Resources).

(viz rovněž Literatura u PP 9, PP 10)

www.orcit.eu

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

Předmět lze zapsat teprve po absolvování předmětů Simultánní tlumočení I a Konsekutivním tlumočení I, II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK