PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Simultánní tlumočení II (FR-CS-FR) - AMTF00006
Anglický název: Simultaneous Interpreting II (FR-CS-FR)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Předmět navazuje na předmět Simultánní tlumočení I. Jeho cílem je další rozvoj tlumočnické kompetence a dovedností na úrovni profesionálního konferenčního kabinového simultánního tlumočení. Seminář stupňuje nároky na profesionální jednání a výkon tlumočníka (plynulost, úplnost a přesnost převodu, neverbální interakce, zvládání stresu, paměť, zásady týmové práce a tlumočnické etiky).
Tlumočí se simultánně do mateřštiny a postupně i do cizího aktivního jazyka autentické, odbornější a stylisticky náročnější projevy připravené i nepřipravené s různým tempem přednesu od rodilých i nerodilých mluvčích. Projevy pokrývají široké spektrum tematických okruhů.

Výuka je strukturována tematicky, každému tématu je věnován v průměru 1-2 týdny.
1) Školství.
2) Základní funkce státu – územní samospráva – občanská společnost.
3) Kultura (internet, kinematografie, divadlo, literatura - festivaly apod.).
4) Významné historické a politické mezníky doma i v zahraničí.
5) Migrace, základní lidská práva, integrace cizinců.
6) Fungování nejvýznamnějších mezinárodních organizací (OSN, NATO, WTO, WHO, OBSE).
7) Aktuální otázky EU.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

ALEKSEEVA, I. Professionaľnyj trening perevodčika. Sankt-Petěrburg: 2005 (vybrané kapitoly).

ČEŇKOVÁ, I. Teoretické aspekty simultánního tlumočení. Praha: AUC Philologica Monographia, 1988 (vybrané kapitoly).

ČEŇKOVÁ, I. Úvod do teorie tlumočení. Praha: 2008.

GODIJNS, R. - HINDERDAEL, M. (eds.). Directionality in Interpreting. The „Retour“ or the Native?. Gent: 2005.

DIMITROVA, B. et al. (eds.). Language processing and simultaneous intepreting. Amsterdam/Philadelphia: 2000.

DIRIKER, E. De-/Re-Contextualizing Conference Interpreting (Interpreters in the Ivory Tower?). Amsterdam /Philadelphia: 2004 (vybrané kapitoly).

GAMBIER, Y. - GILE, D. - TAYLOR, G. (eds.). Conference Interpreting: Current Trends in Research, Amsterdam/ Philadelphia: 1997 (vybrané kapitoly).

HORVÁTH, I. Interpreter Behaviour. A psychological approach. Budapest: 2012.

JONES, R. Conference Interpreting Explained. Manchester: 1998, 2. vyd. 2007.

KALINA, S. Strategische Prozesse beim Dolmetschen: theoretische Grundlagen, empirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen. Tübingen: 1998.

KRASOVSKIJ, D. - ČUŽAKIN. A. Konferenc-perevod, Teorija i praktika. Moskva: R.Valent, 2014.

LVOVSKAJA, Z. Sovremennyje problemy perevoda. Moskva: 2007.

MONACELLI, C. Self-Preservation in Simultaneous Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: 2009.

MÜGLOVÁ, D. Komunikácia, tlmočenie, preklad. Prečo spadla babylonská veža?. Enigma, 2009.

PÖCHHACKER, F. - SHLESINGER, M. (eds.). The Interpreting Studies Reader. London and New York: 2002 (vybrané statě).

SALEVSKY, H. Dolmetscher- und Übersetzerausbildung gestern, heute und morgen. Frankfurt am Main:1996.

SUNNARI, M. Processing Strategies in Simultaneous Interpreting: „Saying it all“ vs. Synthesis. In: Tommola, J. (ed.). Topics in Interpreting Research. Turku 1995, 109-119.

 

Vybrané články z časopisů a řad: Babel, META, Parallèles, L´Interprète, Translatologica Pragensia, Folia Translatologica, The Interpreters Newsletter, Target, Hermes, Interpreting, Mosty, Tětradi perevodčika, FORUM aj.

www.aiic.net (viz internetový bulletin Communicate).

www.emcinterpreting.org(část: Ressources).

(viz rovněž Literatura u PP 9)

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

Předmět lze zapsat teprve po absolvování předmětů Simultánní tlumočení I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK