PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Museum Studies – Boring showcases or a lifelong experience? - AMSV00052
Anglický název: Museum Studies – Boring showcases or a lifelong experience?
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSE0027
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bc. Johana Stejskalová, M.A.
Mgr. Eliška Pekárková
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Eliška Pekárková (05.09.2023)
The aim of this course is to understand the past and the present of such important institutions, as the museums are, for contemporary society. The course will partly consist of in-class meetings, targeting theoretical framework for the course, the beginnings of collecting artifacts, creation of some of the most significant museums in Europe and current trends in museum exhibitions, complemented by numerous visits to the main museums in Prague, facilitating on spot engagement and discussions with the essentials of museum exhibitions, its development or various roles of museum employees. Students will be able to perceive and evaluate issues occurring during exhibition preparations. Part of the course will be also dedicated to a practical group project.

Group assignment:
During the course, we will explore the museum scene in Prague. What do you personally believe Prague is lacking exhibition-wise? What topic would deserve to be presented? Divide into groups of three and think of an idea for a small exhibition. You can use e-Collections of the National Museum to choose objects which you would like to display. Your task is to think of the topic, potential objects to display and the title of the exhibition. Write a proposal and complete three of the following tasks:
• Select objects to display,
• Create a poster
• Think of an appropriate educational program for school visits or public event
• Propagation strategy – facebook post, Press Release…
• Choose one object or a group of objects and suggest the proper way of displaying it
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Eliška Pekárková (05.09.2023)
The course is intended primarily for Erasmus students.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eliška Pekárková (05.09.2023)

- Schweibenz, W. (2004). Virtual museums: The Development of Virtual Museums. ICOM News Magazine, 57(3): 3.

- Wančová, N. (2018). Exponáty v teple obývacího pokoje: Software pro tvorbu virtuálních výstav. Knihovna Plus, 2018(1). http://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2018-01/informace-a-konference/exponaty-v-teple-obyvaciho-pokoje-software-pro-tvorbu-virtualnich-vystav

- Wančová, N., Nedavaška, J., & Nečadová, K. (2021). Analýza vytvořených výstav v českém open source nástroji INDIHU Exhibition. Informace, 2021(1), 1-20. Retrieved from https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/analyza-vystav-indihu-exhibition/

- Marty, P. F. (2008). An Introduction to Museum Informatics. In Museum Informatics (1., pp. 3-8). Routledge.

- Reeves, S., Benford, S., O’Malley, C., & Fraser, M. (2005). Designing the spectator experience. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI ’05, 741-750. https://doi.org/10.1145/1054972.1055074

- Wančová, N. (2021). Virtuální výstavy: Postoje a názory online návštěvníků z řad vysokoškolských studentů. Museologica Brunensia, 2, 27-43. https://doi.org/10.5817/MuB2021-2-3

- Truyen, F., Colangelo, C., & Taes, S. (2016). What can Europeana bring to Open Education? Enhancing European Higher Education “Opportunities and Impact of New Modes of Teaching” OOFHEC2016 Proceedings, 698-704. https://lirias.kuleuven.be/1811113

- Wančová, N. (2020). Když se potkají klášterní knihovny a nová média: Případová studie vzniku virtuální výstavy. Joinme: Journal Of Interactive Media, 2020(2).

- Julie, L., & Monique, H. (2020). New Ways to Interpret Your Museum Collection. In Traditions for a Sustainable Future, 47th Conference of CIMUSET (1., pp. 28-31). ICOM CIMUSET.

- Doušová, A. (2021). Analýza interaktivních prvků ve virtuálních výstavách z pohledu uživatele (Bakalářská práce). Praha.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Eliška Pekárková (05.09.2023)

1. Introduction to the course and assignments. What is a museum? When did museums and collecting begin?

2. Beginning of a museum – case study British Museum and Louvre

3. Trends in museum exhibitions

4. Excursion - Historical building of the National Museum in Prague -permanent exhibition History. Discussing the history of National Museum in Prague

5. Excursion - National Museum  - permanent exhibition The History of the 20th Century. Discussing all the different tasks of museum employees

6. NaFilM -National film museum Meeting. Discussing modern technologies in museums

7. Excursion - Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures, discussing dealing with postcolonialism in a museum

8. Excursion - Hrdlicka Museum of Man. Discussing the development of trends in exhibition making

9. Individual work on the group project 

10. -

11. Excursion (3 hours) - Central Bohemian Museum in Roztoky u Prahy. Discussing the issue of Public Archaeology and the role of regional museums

12. Discussing the role of museums in the 3rd millennium

13. Final project presentation

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK