Úvod do muzejnictví - AMS500001
Anglický název: Introduction to Museum Studies
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Obsahem předmětu je seznámení studujícího s dějinami, osobnostmi a vývojem muzejnictví a muzeí v České <br>
republice i ve světě, s vývojem definice muzea a posláním muzeí od vzniku prvních muzejních institucí do <br>
současnosti. Představení klíčových českých i světových muzeí. Seznámení se základní oborovou legislativou <br>
platnou v České republice, etickými pravidly, hlavními činnostmi a úkoly současných muzejních institucí, jejich <br>
strukturou a muzejními profesemi. Hlavními tematickými bloky jsou: 1) historie a tradice českého prostředí, 2) <br>
mezinárodní kontext, 3) aktuální trendy, situace a výzvy 4) návaznost základních činností na veřejnou roli. Předmět <br>
pro posluchače vytváří základní přehledovou znalost oboru, přinese mu klíčové znalosti, které budou dále rozvíjeny <br>
v následujících specializovaných předmětech.<br>
<br>
<br>
Hlavní témata:<br>
1. Co je to muzeum, vymezení pojmu.<br>
2. Vývoj muzejní definice, poslání a vnímání muzea v průběhu času.<br>
3. Oborová terminologie, základní prameny a literatura.<br>
4. Dějiny muzejnictví v České republice.<br>
5. Dějiny muzejnictví ve světě.<br>
6. Muzea České a Slovenské republiky – aktuální situace.<br>
7. Světová muzea – aktuální situace<br>
8. Etika muzejní práce.<br>
9. Tři pilíře – sbírka, věda, prezentace.<br>
10. Zákony, předpisy a pravidla.<br>
11. Společenská a symbolická role muzeí.<br>
12. Zneužitá muzea – příklady politických a ideologických využití muzeí.<br>
<br>
<br>
Podmínky ke zkoušce:
75% účast na přednášce
Přednesení referátu
Ústní zkouška - diskuze na vybrané probírané téma

Poslední úprava: Lukeš Michal, PhDr., Ph.D. (20.10.2023)