PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teorie překladu II - ruský jazyk - AMPRPV001
Anglický název: Translation Theory II – Russian
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (27.10.2016)

Jednosemestrální předmět, navazující na předmět Teorie překladu I, je zaměřen na hlubší poznání pojmů, paradigmat a oblastí zkoumání translatologie jako integrované vědní disciplíny. Těžištěm výkladu je ruskojazyčná teorie překladu ve vztahu k dalším, především evropským směrům translatologického bádání. Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickým rámcem dosavadního i aktuálního stavu poznání a výzkumu v oblasti ruské translatologie a překladatelské praxe. Přehledový, srovnávací a kritický výklad zahrnuje následující tematické oblasti:

1) Translatologie jako integrovaná vědní disciplína: L. S. Barchudarov, V. V. Sdobnikov a O. V. Petrova.
2) Modely překladu: Z. D. Lvovskaja.
3) Lingvistická teorie překladu: A. V. Fjodorov, J. I. Recker.
4) Komunikativně-funkční teorie překladu: Z. D. Lvovskaja.
5) Teorie dynamické ekvivalence. Teorie rovin ekvivalence. Teorie zákonitých korespondencí. Ekvivalence a adekvátnost: J. I. Recker, A. D. Švejcer, V. N. Komissarov, S. G. Ter-Minasova.
6) Otázka nepřeložitelnosti: A. V. Fjodorov, S. G. Ter-Minasova, S. Vlachov a S. Florin.
7) Jazyk a ideologie. Překlad jako prostředek manipulace kultur: S. G. Ter-Minasova.
8) Dobová norma v překladu: L. S. Barchudarov, A. A. Utrobina.
9) Národní a dobová specifika v překladu z ruštiny. Kulturní konotace: N. G. Bragina, V. V. Sdobnikov a O. V. Petrova.
10) Kritéria hodnocení překladu: I. S. Aleksejeva.
11) Sociokulturní komentář k překladu: S. G. Ter-Minasova. Případová studie: Nabokovův překlad Evžena Oněgina.
12) Sociolingvistické aspekty překladu: O. Leontovič.
13) Překladové transformace a univerzálie: A. A. Utrobina.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (27.10.2016)

Min. 75% účast na výuce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (27.10.2016)

Základní literatura:

ALEKSEJEVA, I. S. Vvedenije v perevodovedenije. Moskva – Sankt-Peterburg: 2006.

ALIMOV, V. V. Teorija perevoda. Moskva: 2004.

BRAGINA, N. G. Pamjať v jazyke i kuľture. Moskva: 2007.

ČUKOVSKIJ, K. Vysokoje iskusstvo. Sankt-Peterburg: 2014.

FJODOROV, A. V. Osnovy obščej teorii perevoda. Moskva: 1983.

FRYNTA, E. Eseje. Praha: 2013.

KOMISSAROV, V. N. Obščaja teorija perevoda. Moskva: 1999.

KOMISSAROV, V. N. Sovremennoje perevodovedenije: Učebnoje posobije. Moskva: 2002.

LEONTOVIČ, O. Vvedenije v mežkuľturnuju kommunikaciju. Moskva: 2007.

LJUBIMOV, N. Kniga o perevode. Moskva: 2012.

SDOBNIKOV, V. V. – PETROVA, O. V. Teorija perevoda. Moskva: 2007.

ŠVEJCER, A. D. Teorija perevoda: Status, problemy, aspekty. Moskva: 1988.

TER-MINASOVA, S. G. Jazyk i mežkuľturnaja kommunikacija. Moskva: 2004.

UTROBINA, A. A. Osnovy teorii perevoda. Moskva: 2006.

VLACHOV, S. – FLORIN, S. Neperevodimoje v perevode. Moskva: 1986.

 

Další literatura:

BRANDES, M. P. Stiľ i perevod. Moskva: 1988.

ETKIND, J. Poezija i perevod. Leningrad: 1963.

FIŠER, Z. Překlad jako kreativní proces. Praha: 2009.

FJODOROV, A. V. Iskusstvo perevoda i žizň literatury. Leningrad: 1983.

GAČEČILADZE, G. R. Chudožestvennyj perevod i literaturnyje vzaimosvjazi. Moskva: 1980.

GAZDA, J. – POSPÍŠIL, I. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. Brno: 2007.

HERMANS, T. Translation in Systems. Manchester: 1999.

CHESTERMAN, A. Memes of Translation. Amsterdam: 1997.

Kol. Překládání a čeština. Praha: 1994.

KOMISSAROV, V. N. Lingvistika perevoda. Moskva: 1980.

KOMISSAROV, V. N. Slovo o perevode. Moskva: 1973.

KOMISSAROV, V. N. Teorija perevoda. Moskva: 1990.

LEFEVRE, A. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London: 1992.

LEPILOVÁ a kol. Text a kontext. Brno: 2008.

RYBÁK, J. Kapitolky o jazyku a prekladaní. Bratislava: 1982.

SADOCHIN, A. P. Teorija i praktika mežkuľturnoj kommunikacii. Moskva: 2004.

SCHAFFNER, Ch. (ed.). Translation and norms. Clevedon: 1999.

ŠVEJCER, A. D. Perevod i lingvistika. Moskva: 1973.

TOPER, P. Perevod v sisteme srovniteľnogo literaturovedenija. Moskva: 2001.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK