PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Rusky psaná literatura v dějinách překladu II - AMPR00009
Anglický název: Translations of Russian Literature: A Historical Perspective II
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (26.10.2018)
Předmět chronologicky a tematicky navazuje na předmět Русская литература в истории чешского перевода I. Cílem je studium vybraných děl ruské literatury 20. století v ruském originále a v jejich české překladatelské i obecně kulturní recepci. Základní metodou práce je srovnávací analýza zvolených originálů a překladů s cílem ukázat, jak se v jazyce odrazila autorská poetika a rovněž realita doby, kterou příslušná díla zachycují. Zároveň s tím je pozornost věnována tendencím ve vývoji českého literárního překladu a překladové normy (zastarávání některých postupů a prosazování progresivních prvků).

Přednášky mají studenty seznámit s vybranými díly ruské literatury, zejména těmi, jež svým významem a vlivem přesáhly hranice domácího prostředí. Semináře se soustřeďují na prohloubení dosavadních vědomostí studentů a rozvinutí jejich schopnosti samostatné analýzy literárního textu, stejně jako schopnosti studovat novou i starší sekundární literaturu.

Témata přednášek a vybraná literární díla určená k analýze v seminářích jsou pro každý semestr vždy aktualizována na intranetové stránce vyučujícího (včetně příslušných úryvků z ruských originálů a jejich českých překladů).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Bc. Kateřina Středová (27.10.2016)

Min. 75% účast na výuce a aktivní práce na seminářích; předepsaná četba.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Bc. Kateřina Středová (27.10.2016)

Základní literatura:

BYKOV, D. Dumanije mira. Sankt-Peterburg: 2015.

BYKOV, D. Sovetskaja literatura. Moskva: 2014.

Figes, O. Natašin tanec. Kulturní historie Ruska. Praha – Plzeň: 2004.

HONZÍK, J. Dvě století ruské literatury. Praha: 2000.

HRALA, M. Ruská moderní literatura (1890–2000). Praha: 2007.

Lejderman, N. L. – Lipoveckij, M. N. Sovremennaja russkaja literatura I–III. Moskva: 2003.

RICHTEREK, O. Dialog kultur v uměleckém překladu. Hradec Králové: 1999.

Rassadin, S. Russkaja literatura: ot Fonvizina do Brodskogo. Moskva: 2001.

Svatoň, V. Z druhého břehu. Studie a eseje o ruské literatuře. Praha: 2002.

 

Další literatura:

CVETAJEVOVÁ, M. Básník a čas. Praha: 1970.

Červenka, M. Významová výstavba literárního díla. Praha: 1992.

Doležel, L. Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: 2004.

JAKOBSON, R. Poetická funkce. Praha: 1995.

Kasack, W. Slovník ruské literatury 20. století. Praha: 2000.

Kol. Avantgarda: vztah české a ruské avantgardy. Praha: 2002.

Kol. Stříbrný věk ruské literatury. Praha: 2004.

KUNJAJEV, S. – KUNJAJEV, S. Sergej Jesenin. Moskva: 2010.

Kyloušek, P. (ed.). Znak, struktura, vyprávění. Brno: 2002.

NOVOTNÝ, V. Eseje o ruských spisovatelích. Praha: 2006.

TYŇANOV, J. N. Literární fakt. Praha: 1988.

ZÁBRANA, J. Potkat básníka. Praha: 1989.

ZAHRÁDKA, M. a kol. Malý slovník rusko-českých literárních vztahů. Praha: 1986.

ŽIRMUNSKIJ, V. M. Poetika a poezie. Praha: 1980.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK