PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Překlad literárních textů II (RU-CS) - AMPR00007
Anglický název: Literary Translation II (RU-CS)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (26.10.2018)
Jednosemestrální předmět, který navazuje na Překlad literárních textů I, se věnuje překladu literárních děl různých žánrů a forem z ruského jazyka do češtiny. Cílem předmětu je naučit studenty základním metodám, technikám a postupům pro převod uměleckého textu ve všech jeho fázích. Důraz je kladen na fázi analytickou a interpretační. Studenti jsou rovněž obeznámeni se základy redakční práce. Rozvíjí se tvůrčí přístup k překladu, kritické schopnosti a schopnost obhájit překladatelská řešení v komunikaci s odborným i laickým publikem.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (27.10.2016)

Min. 75% aktivní účast na seminářích. Odevzdání finálních verzí zadaných překladů, finalizovaný projekt.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (27.10.2016)

Bílek, P. A. Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu. Brno: 2003.

Čermák, J. – ILEK, B. – SKOUMAL, A. (eds.). Překlad literárního díla. Praha: 1970.

FIŠER, Z. Překlad jako kreativní proces. Praha: 2009.

FLORIN, S. Muki perevodčeskije. Praktika perevoda. Moskva: 1983.

GAZDA, J. – POSPÍŠIL, I. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. Brno: 2007.

Havel, R. et al. Editor a text: úvod do praktické textologie. Praha – Litomyšl: 2006.

CHALEJEVA, I. I. Chudožestvennyj perevod. Voprosy teorii i praktiki. Jerevan: 1982.

Chatman, S. Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno: 2008.

Kol. Problemy teorii, praktiki i kritiki chudožestvennogo perevoda. N. Novgorod: 2000.

Kufnerová, Z. Čtení o překládání. Praha: 2009.

Kufnerová, Z. Umělecký překlad a jazyková tvořivost. In: Kol. Překládání a čeština. Praha: 1994.

Levý, J. Umění překladu. Praha: 2013.

LJUBIMOV, N. Kniga o perevode. Moskva: 2012.

MALÝ, R. Příběhy básní a jejich překladů. Olomouc: 2014.

Pistorius, V. Jak se dělá kniha. Praha – Litomyšl: 2003.

Pechar, J. Interpretace a analýza literárního díla. Praha: 2002.

Pechar, J. Otázky literárního překladu. Praha: 1986.

Pechar J. Překlad básnického obrazu. Translatologica Pragensia V, Praha: 1991.

Toper, P. Perevod v sisteme sravniteľnogo literaturovedenija. Moskva: 2001.

Vízdalová, I. Na stezkách kritického žánru. Tvar č. 17, 1997.

Wellek, R. – Warren, A. Teorie literatury. Olomouc: 1996.

Zattin, P. Theatrical Translation and Film Adaptation. Clevedon: 2005.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK