Neliterární překlad a redakce (DE-CS-DE) - AMPN60005
Anglický název: Non-literary Translation and Editing (DE-CS-DE)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Dr. phil. Astrid Winter
Záměnnost : AMPN00005
Je záměnnost pro: AMPN00005
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (14.02.2023)
Jednosemestrální předmět překladu náročných publicistických textů, žánrově jsou však zastoupeny rovněž veřejné projevy, politické zpravodajství a esejistika, obsahově pak zejména náročné texty společenskovědní. Další rozvoj překladatelské kompetence je doplněn rozvojem znalostí a dovedností v oblasti technik redakce, revize, korektur, krácení a sumarizace textu pro tiskové agentury. V návaznosti na předchozí předměty má student zvládnout odborný posudek kvality neliterárního překladu. Rozvíjí se i tvůrčí přístup k překladu, kritické schopnosti a schopnost obhájit překladatelská řešení v komunikaci s odborným i laickým publikem. Cílem je především zvládnutí náročných překladatelských dovedností a základů redakční práce (práce s hotovým překladem a jeho uvádění do publikovatelné podoby, redaktorova práva a jejich meze).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (07.02.2023)

Aktivní účast v hodinách, plnění zadaných povinností (překladů, redakce, hodnocení překladu). Účast alespoň 75 %. Úspěšné splnění závěrečného zadání (překladu / redakce).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (14.02.2023)

BARTOŠEK, J. Jazyk současné české politiky. Olomouc: 1993.

BOARDMAN, M. The language of websites. London: 2004.

BUSCH, D. Interkulturelle Mediation. Frankfurt/Main: 2005.

GOEPFERLICH, S. Textproduktion in Zeitalter der Globalisierung. Tuebingen: 2006.

KOŘENSKÝ, J. Komunikace a čeština. Praha: 1992.

LASSEN et al. (eds.). Mediating ideologies in text and image. Amsterdam: 2006.

MALETZKE, G. Interkulturelle Kommunikation. Wiesbaden: 1996.

MARKHARDT, H. Das Oesterreichische Deutsch im Rahmen der EU. Frankfurt/Main: 2005.

MOSSOP, B. Editing and Revising for translators. Manchester: 2001.

NORD, Ch. Einführung in das funktionale Übersetzen. Tübingen und Basel: 1993.

NORD, Ch. Funktionsgerechtigkeit und Loyalitat: die Ubersetzung literarischer

und religioser Texte aus funktionaler Sicht. Berlin : Frank & Timme, 2011.

O´HAGAN, M. - ASHWORTH, D. Translation-mediated communicationin in a digital world. Clevedon: 2002.

RESCH, R. Translatorische Textkompetenz : Texte im Kulturtransfer. Frankfurt/Main: 2006.

RISKU, H. Transalationsmanagement. Tuebingen: 2004.

SCHIPPEL, L. Übersetzungsqualität: Kritik – Kriterien – Bewertungshandeln. Berlin: 2006.

SCHREIBER, M. Übersetzung und Bearbeitung. Tübingen: 1993.

SPRUNG, R.C. (ed.). Translating into Success. Amsterdam: 2000.

VERMEER, Hans J. Skopos und Translationsauftrag. Frankfurt/M.:1992.

ZEHNALOVÁ, Jitka (ed.). Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. Olomouc: 2015.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (07.02.2023)

První polovina semestru je věnována překladům z němčiny do češtiny, druhá polovina semestru je věnována překladům z češtiny do němčiny. Konkrétní náplň a obsah kurzu, příslušné texty, zdroje a literatura budou dány studentům k dispozici v rámci výukové platformy.