PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Laureát Prix Goncourt za Českou republiku – účast v porotě - AMPFVP001
Anglický název: The Goncourt Prize Czechs‘ Choice – participation in the jury
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (12.12.2019)
Účastníci semináře se stanou členy poroty FF UK (složené zejména studentů ÚTRL a ÚRS). V úvodní části semináře získají všeobecné informace o současné francouzsky psané literatuře a francouzském knižním trhu, zorientují se v přehledu hlavních literárních cen. Dále získají plné texty čtyř románů z posledního kola nominací Prix Goncourt. Jejich úkolem je na základě četby hlasovat pro dílo, které nominují na českého „Goncourta“. Každá volba musí být zdůvodněna – za tím účelem každý vyplní podrobný formulář, kde se bude vyjadřovat k jednotlivým aspektům navržených děl.
Cenu „Choix Goncourt de la République tchèque“ zaštiťuje Francouzský institut v Praze, stará se o její organizaci i medializaci. Studenti budou přizváni i k aktivitám spojeným s propagací této události.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (12.12.2019)

Výuka probíhá částečně blokově a částečně ve formě individuálních konzultací

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (12.12.2019)

Podmínka pro atestaci: účast na seminářích, odevzdání požadovaných dokumentů.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (12.12.2019)

volitelný předmět pro Bc, Mgr i DS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK