La littérature francophone dans les traductions tchèques I - AMPF60007
Anglický název: Francophone Literature in Czech Translations I
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Šárka Belisová
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Šárka Belisová (10.01.2022)
Cílem je studium vybraných děl starší, ale zejména moderní francouzské literatury se zaměřením na specifiku recepce francouzsky psané literatury v českém kulturním prostředí.<br>
Studium stěžejních děl se neomezuje na literárně historický pohled, ale zejména v seminářích je rozšířeno o translatologický rozbor vybraných úryvků (analýza originálu a překladu, srovnání více existujících překladů), což umožňuje zaměřit se i na komentování přístupu jednotlivých překladatelů k daným textům či roli překladatele jako zprostředkovatele cizí kultury, případně také na sledování vlivu francouzské literatury na českou literaturu a kulturu.<br>
V rámci předmětu studenti prezentují i vlastní analýzy vybraných děl. Prokážou schopnost aplikace získaných poznatků a dovedností, samostatného přístupu k bádání, odborné argumentace a kritického úsudku.<br>
Podmínky atestace: aktivní účast ve výuce, vypracování referátu, seminární práce
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (21.12.2021)

AUBERT, N. - WANLIN, N. Histoire de la poésie XIXe–XXe siècles. Paris: PUF, 2014.

BARTHES, Roland. Kritika a pravda. Praha: Dauphin, 1997.

BERMAN, Antoine. La traduction et la lettre ou l ́auberge du lointain. Paris: Seuil, 1999.

ČECH, P. Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu (1945-1953). Brno: Masarykova univerzita, 2011.

ČERNÝ, Václav. Tvorba a osobnost I a II. Praha: Odeon, 1993.

ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Praha: Univerzita Karlova, 1992.

DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2004.

DRSKOVÁ, K. České překlady francouzské literatury (1960–1969). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011.

DUCHESNE, Alain - LEGUAY, Thierry. Petite fabrique de la littérature. Paris: Magnard, 1999.

GAUVIN, Lise. La Fabrique de la langue. Paris: Seuil, 2004.

HRALA, M., kolektiv. Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: Karolinum, 2002.

CHARTIER, Pierre. Introduction aux grandes théories du roman. Paris: Bordas, 1990.

KYLOUŠEK, Petr (ed.). Znak, struktura, vyprávění. Brno: Host, 2002. LAGARDE, André. Francouzská literatura 19. století. Praha: Garamond, 2008. LECHERBONNIER, Bernard (et al). Littérature. Textes et documents. XXe siècle. Paris: Nathan, 1989.

LEPAPE, Pierre. Le Pays de la Littérature : des Serments de Strasbourg à l ́enterrement de Sartre. Paris: Seuil, 2003.

NATUREL, Mireille. Pour la littérature, de l ́extrait à l ́œuvre. Paris: Clé international, 1995.

PATILLON, Michel. Précis d ́analyse littéraire. Paris: Nathan, 1997. PECHAR, Jiří. Interpretace a analýza literárního díla. Praha: Filosofia, 2002. PECHAR, Jiří. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia, 2002. PLASSARD, Freddie. Lire pour traduire. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2007.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (21.12.2021)

1) Tradice českého překladu francouzské literatury: Zpěvy sladké Francie, F. Villon.

2)  Tradice českého překladu francouzské literatury: Rabelais.

3)  Tradice českého překladu francouzské literatury: filozofické texty – Montaigne, Pascal, Voltaire, Rousseau, Diderot.

4) Tradice českého překladu francouzské literatury: francouzské divadlo – Corneille, Molière.

5) Literární dílo v postmoderní době (Choderlos de Laclos: Nebezpečné známosti).

6)  G. Flaubert, Stendhal, H. de Balzac, É. Zola z hlediska českého překladu.

7)  Ch. Baudelaire, J.-A. Rimbaud, P. Verlaine z hlediska českého překladu.

8)  P. Bourget, A. Gide z hlediska českého překladu.

9)  A. Jarry a E. de Rostand z hlediska českého překladu.

10)  Symbolismus v poezii a dramatu.

11)  G. Apollinaire, dada, surrealismus – ve francouzské a v české kultuře.

12)  Individuální prezentace četby studentů.