PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etnologie Střední Asie - AMNV00039
Anglický název: Ethnology of Middle Asia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (23.09.2021)
Etnografie Střední Asie je přehledový předmět, v němž studenti získají základní informace o zemích bývalé sovětské Střední Asie (Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán). V přednáškách se budeme postupně věnovat hlavním historickým mezníkům a současné politicko - administrativní situaci v regionu obecně a v jednotlivých státech, dále základních charakteristikám v oblasti kultury a náboženství a nejdůležitějším problémům identity.

Ethnography of Central Asia is an overview course in which students gain basic information about the countries of the former Soviet Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan). In the lectures we will gradually focus on the main historical milestones and the current political - administrative situation in the region in general and in individual states, as well as the basic characteristics of culture and religion and the most important problems of identity.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)

Studenti získají základní přehled o dějinách a kulturách postsovětské Střední Asie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)

Ústní zkouška nebo písemný test ze znalostí

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)

Základní přehled o důležitých meznících historie a hlavních rysech kultury států Střední Asie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK