PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Mandžuština II - AMNV00034
Anglický název: Manchu Language II
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 5 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)
Předmět navazuje na Mandžuštinu I, kde se studenti seznamují s gramatickou strukturou mandžuštiny a základní slovní zásobou. V předmětu Mandžuština II studenti získají zkušenost s různými typy textů v klasické mandžuštině a psané šivejštině. V hodinách jsou kolektivně čteny, analyzovány, překládány a interpretovány krátké pasáže textů různého typu: Texty folklorní, historiografické a didaktické, poezie a moderní fikce.

The course builds on Manchu I, where students get acquainted with the grammatical structure of Manchu and its basic vocabulary. In Manchu II, students will gain experience with various types of texts in Classical Manchur and written Sibe. In the classes, short passages of texts of various types are collectively read, analyzed, translated and interpreted: Folklore, historiographical and didactic texts, poetry and modern fiction.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)

Čtení, překlad a interpretace pasáže v klasické mandžuštině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK