PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
V neděli 30. 1. 2022 v době mezi 9:00 a 22:00 proběhne odstávka Studijního informačního systému z důvodu upgrade databáze Oracle.
Jakutština - AMNV00026
Anglický název: Yakut language
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (23.09.2021)
Předmět je zaměřen na zvládnutí základů současné jakutštiny. Student se v průběhu kurzu naučí orientovat v syntaxi jakutské věty, a pochopí jednodušší morfologii. Kurz je zaměřen na gramatickou podobu jazyka prezentovanou a osvojenou skrze čtení a analýzu textů.
Studium je možné začít zimním semestrem. Kurz je realizován pod záštitou Library of Languages.

The course is focused on mastering the basics of contemporary Yakut language. During the course the students will lacquire basic orientation in the syntax of the Yakut sentence, and will understand the simpler morphology. The course is focused on the grammatical forms of the language presented and mastered through the reading and analysis of texts.


The course is implemented under the auspices of the Library of Languages.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jonáš Vlasák (26.02.2019)

- reálie a kontext jakutštiny

- základní výslovnost a osvojení písma

- pádové tvary

- syntax jakutské věty

- slovesný systém

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK