PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Čtení mandžuských textů I - AMNV00021
Anglický název: Manchu Reading
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (23.09.2021)
Tento předmět je určen k rozvíjení znalostí literární mandžuštiny pomocí čtení a interpretace textů. V průběhu akademického roku budeme číst dva až tři delší úseky textu vybrané po dohodě s účastníky. V úvahu přicházejí Nišan saman-i bithe (Příběh šamanky Nišan), Emu tanggv orin sakda i gisun (Vyprávění 120 starců), Manjusai wecere metere kooli bithe (příručka pro dvorní šamanské rituály), Liyanhvwa mama i jube (Příběh babičky Liyanhuy - moderní povídka v šivejštině), Manwen laodang (archivní záznamy zachycující počátky mandžuské expanze), případně další texty. Texty budeme společně číst, překládat, interpretovat, komentovat a diskutovat o nich.This course is designed to develop knowledge of literary Manchu by reading and interpreting texts. During the academic year, we will read two to three longer sections of text selected in agreement with the participants. The options to read are Nishan saman-i bithe (Story of the Nishan shamaness), Emu tanggv orin sakda i gisun (Narration of 120 old men), Manjusai wecere metere kooli bithe (guide for court shamanic rituals), Liyanhvwa mama i jube (Story of Grandmother Liyanhua - a Written Sibe text), Manwen laodang (Old Manchu Archives), or other texts. We will read, translate, interpret, comment on and discuss the texts together.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)

Rozvíjení znalosti literární mandžuštiny a ziskání zkušenosti s mandžuskými texty

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)

Zápočet a zkouška

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)

Základy literární mandžuštiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK